Hopp til hovedinnhold

13.08

Arendalsuka 2024

Kjærlighet og trofasthet- evolusjonær utvikling eller moralsk forpliktelse?

Er det den evolusjonære eller den sosiale utviklingen som fører til at vi er i endring om hvordan vi tenker om seksuell legning og hvordan vi lever sammen i forhold? Er det biologien eller samfunnets rammer som styrer kjærligheten?

Harald Hegstad er leder av Kirkerådet i Den norske kirke, og har vært en sentral aktør i den teologiske debatten i Norge i kraft av sitt engasjement i kirkepolitikken og som professor på MF vitenskapelig høyskole. Han har også vært åpen om at han har endret syn i flere saker knyttet til homofilt samliv og kjønn.

Hegstad mener at kjønn er mer enn bare biologi – det har også en sosial og en psykisk dimensjon. I tillegg til biologi henger sammen med identitet, selvforståelse og hvordan en samhandler med andre mennesker. Han mener kjønn må forstås som et samspill mellom disse ulike aspektene.

Vibeke Riiser-Larsen har studert sosiologi og økonomi og er til daglig vitenskapsskribent, med særlig interesse for genetikk og bioteknologi. Erik Tunstad er biolog og forskningsjournalist, fagbokforfatter, og har tidligere vært programleder i radio og høgskolelektor. Han er særlig kjent som formidler av evolusjonsteori og biologi i Norge. De har sammen skrevet boken «Evig kjærlighet – den evolusjonære historien».

Medvirkende

  • Harald Hegstad, leder av Kirkerådet i Den norske kirke
  • Vibeke Riiser-Larsen, forfatter og vitenskapsskribent
  • Erik Tunstad, forfatter og vitenskapsskribent
  • Trond Enger, samtaleleder og generalsekretær i Human-Etisk Forbund