Hopp til hovedinnhold

11.10

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Vestfold (STL Vestfold)

Klima, natur og miljø – Hva mener tros- og livssynssamfunn i Vestfold?

Verden over er det pågående endringer knyttet til klima og miljø. Naturen er under press for økt produksjon. Noen rammes hardere enn andre, men i sum er det kloden som lider. Hos tros- og livssynssamfunn har dette vært på dagsorden i flere år, med forskjellige tilnærminger. Klimaendringer gjelder alle, uansett tro og livssyn. Kan vi overse det? Hva må gjøres globalt og ikke minst lokalt? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Vestfold har tatt initiativ til et møte hvor vi diskuterer temaet

Larvik bibliotek
Nansetgata 12 , 3256 Larvik

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Vestfold har tatt initiativ til panelsamtale med ulike representanter fra tros- og livssynsamfunn ledet av Terje Nordkvelle. Dagfinn Ullestad vil representere Human-Etisk Forbund

Hva og hvem er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Vestfold?

STL Vestfold ble stiftet 15. september 2022 og dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I 2023 arrangerte STL-Vestfold Mangfoldsfesten i Tønsberg. På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk i Norge. STL arbeider for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas i hele samfunnsveven. STL arbeider aktivt opp mot politiske partier, kommuner og fylker for at tros- og livssynsperspektiver blir ivaretatt.

Medlemmer er: Bahá’í-samfunnet; Frikirken; Den katolske kirke; Den norske kirke; Den serbisk-ortodokse kirke; Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina; Human-Etisk Forbund; Metodistkirken og Sjamanistisk Forbund;  Ahmadiyya muslimsk trosamfunn og Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige.