Hopp til hovedinnhold

13.08

Arendalsuka 2024

Kritikk eller dialog? -En samtale om hvordan man bør balansere på ytringsfrihetens line

Ytringsfrihet er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn, men med den friheten kommer også et ansvar. Hvordan balanserer vi mellom retten til å uttrykke våre meninger og behovet for respektfull dialog? Hvordan skaper vi åpne dialogfora for religions- og livssynsdialog? Burde vi som demokratiske deltakere i samfunnet legge mer innsats i å skape disse foraene?

Dette er spørsmål som vil bli utforsket under arrangementet. Her vil det være mulighet for å lære om ulike tros- og livssynssamfunn sin forståelse om religionskritikk og -dialog, samt muligheten for å utforske sine egne tanker og meninger angående temaet.

Medvirkende:

  • Maja Solerød, leder i Humanistisk Ungdom
  • Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tro og livssyn
  • Eline Lorentzen, generalsekretær i Norges Kristelige Studentforening