Hopp til hovedinnhold

08.03

Hvor står vi, og hvor skal vi?

Likestillingslandet Norge

Bli med på dette spennende frokostmøte på selveste kvinnedagen!

Christian Michelsens gate 4
5012 Bergen

Frokostmøtet finner sted i Human-Etisk Forbund sine lokaler i Christian Michelsens gate 4. Frokostmøtet starter 08:00 og varer til ca. 09:00. På frokostmøte skal Thomas Myksvoll holde et lite foredrag for oss.

Thomas er seniorforsker ved NORCE (Norwegian Research Centre). Han jobber med spørreundersøkelsen Norsk monitor som blant annet stiller spørsmål om kjønnsforskjeller, likebehandling og familieroller. Denne undersøkelsen ser på den norske befolkningens holdninger gjennom en 10 års periode.

Etter foredraget blir det en panelsamtale, ledet av Eduardo "Doddo" Andersen. Panelet består av flere spennende navn, deriblant leder for Bergens Unge Høyre, Frøya Ahmer Solberg, tidligere varaordfører i Bergen, Eira Garrido og tidligere byråd Katrine Nødtvedt!

Møtet er åpent, og vi spanderer frokost. Vel møtt!