Hopp til hovedinnhold

26.09

Gravferdsforvaltningen (kirkevergen) om sine oppgaver og arbeid

Liv og død. Velkommen til informativ samtaleserie om døden-del 3

Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i jevn endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammensetninger påskynder også endringer. Vi ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi informasjon om ulike temaer som har med døden å gjøre. Det å snakke om døden, både den praktiske delen, samt å dvele litt ved de vanskelige og følelsesmessige aspektene ved døden kan være viktig for mange. Vi håper at denne samtaleserien gjennom høsten kan gi informasjon og mulighet til å reflektere.

  • Hanne Ottersland

    Arendal Kirkelige fellesråd

Tirsdag 26. september kl 19:00 Gravferdsforvaltningen (kirkevergen) om sine oppgaver og arbeid

Tjenestene som gravplassforvaltningen tilbyr alle innbyggere omfatter kistegraver, urnegraver og gravlegging i disse. Registrering i gravferdsregister og oppdatering av kartverk. Andre forhold ved selve gravplassen som gravminner, gravstell, feste av graver mv. Innledning ved Hanne Ottersland fra Arendal Kirkelige fellesråd. Deretter samtale med spørsmål og svar.

Møtested: Human-Etisk Forbund, Arendal, Teaterplassen 3, inngang Rådhusgaten. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. De som ønsker, kan gjøre avtale om 1-1 møte med vår gravferdstaler eller livsveileder på agder@human.no.

Velkommen!