Hopp til hovedinnhold

10.10

Kremasjon og askespredning

Liv og død. Velkommen til informativ samtaleserie om døden-del 4

Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i jevn endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammensetninger påskynder også endringer. Vi ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi informasjon om ulike temaer som har med døden å gjøre. Det å snakke om døden, både den praktiske delen, samt å dvele litt ved de vanskelige og følelsesmessige aspektene ved døden kan være viktig for mange. Vi håper at denne samtaleserien gjennom høsten kan gi informasjon og mulighet til å reflektere.

  • Monika Svinsholt

Tirsdag 10. oktober kl 19:00 Kremasjon og askespredning

I Vestfold har de bygget et felles krematorium som et interkommunalt selskap for hele fylket. Det er lokalisert med god tilgang for alle innbyggere, og bygget har i dag to livsynsåpne seremonilokaler som kan benyttes av alle Vestfolds innbyggere, uansett religion eller livssyn. Informasjon om prosessen rundt kremasjon og askespredning, samt informasjon om viktigheten av byggingen av Vestfold krematorium og samarbeidet i fylke ved daglig leder Monika Holm Svinsholt, Vestfold krematorium

Møtested: Human-Etisk Forbund, Arendal, Teaterplassen 3, inngang Rådhusgaten. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. De som ønsker, kan gjøre avtale om 1-1 møte med vår gravferdstaler eller livsveileder på agder@human.no.

Velkommen!