Hopp til hovedinnhold

24.10

Dødsriter gjennom tidene

Liv og død. Velkommen til informativ samtaleserie om døden-del 5

Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i jevn endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammensetninger påskynder også endringer. Vi ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi informasjon om ulike temaer som har med døden å gjøre. Det å snakke om døden, både den praktiske delen, samt å dvele litt ved de vanskelige og følelsesmessige aspektene ved døden kan være viktig for mange. Vi håper at denne samtaleserien gjennom høsten kan gi informasjon og mulighet til å reflektere.

  • Eivind Eggen

    Seremonirådgiver i Human-Etisk Forbund

Tirsdag 24. oktober kl 19:00 Dødsriter gjennom tidene

Et spørsmål som stadig vekk dukker opp er hvorfor vi som humanister bryr oss med de døde. Det er ingen sjel å be for, så hvorfor kopierer vi da kirkens ritualer for gravferd? Det korte svaret er at mennesker, så lenge vi har vært gjenkjennbare som mennesker, har hatt ritualer knyttet til død og gravferd. Gjennom historien og på tvers av kulturer har slutten på menneskelivet vært en anledning for sorg, sang, dans, fest, sex og vold. Den kulturelle variasjonen i hva vi gjør med de døde og hvordan vi markerer døden er total, men alle kulturer krever at vi gjør noe. Hvordan har fremveksten av de gravferdskikkene vi har i Norge i dag kommet og hvilke endringer kan vi se i løpet av  de siste årene. Foredrag med Eivind Eggen, seremonirådgiver i Human-Etisk Forbund.

Møtested: Human-Etisk Forbund, Arendal, Teaterplassen 3, inngang Rådhusgaten. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. De som ønsker, kan gjøre avtale om 1-1 møte med vår gravferdstaler eller livsveileder på agder@human.no.

Velkommen!