Hopp til hovedinnhold

07.11

Dødskafe

Liv og død. Velkommen til informativ samtaleserie om døden-del 6

Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i jevn endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammensetninger påskynder også endringer. Vi ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi informasjon om ulike temaer som har med døden å gjøre. Det å snakke om døden, både den praktiske delen, samt å dvele litt ved de vanskelige og følelsesmessige aspektene ved døden kan være viktig for mange. Vi håper at denne samtaleserien gjennom høsten kan gi informasjon og mulighet til å reflektere.

Tirsdag 7. november kl 19:00 Velkommen til dødskafe

Dødskafé er et sted hvor mennesker på tvers av ulikheter møtes for en åpen og undersøkende samtale om døden som en del av livet. I et samfunn hvor døden i stor grad er usynliggjort, kan en møtes, tenke sammen og dele erfaringer om døden. Tanken er en åpen samtale rundt bordet for å belyse ulike sider ved døden.  Samtalen føres på en respektfull måte i trygge omgivelser. Ingen skal ledes til bestemte oppfatninger om døden. Arrangementet er i så måte livssynsåpent. Målet er å øke bevisstheten om døden, slik at deltakerne får motivasjon til å gjøre mest mulig ut av livene sine mens de lever. 

Møtested: Human-Etisk Forbund, Arendal, Teaterplassen 3, inngang Rådhusgaten. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. De som ønsker, kan gjøre avtale om 1-1 møte med vår gravferdstaler eller livsveileder på agder@human.no.

Velkommen!