Hopp til hovedinnhold
Hopp til hovedinnhold

18.03

Åpent temamøte

Livsynsfleksibelt seremonirom

Human-Etisk Forbund, Telemark regionallag ønsker velkommen til foredrag og samtale om livsynsfleksibelt seremonirom.

Brattrein Hotell
Brattreins gate 9 , 3683 Notodden

Notodden gravlund og kapell er nylig pusset opp og utvidet. Gravlunden har fått urnevegg samt navnet og unavnet minnelund. Urneveggen er den første i landet etter revideringen av gravferdsloven som (igjen) tillater dette. I forbindelse med oppussingen av kapellet er rommet utvidet og gjort livssynsfleksibelt. Kirkeverge Håvard Russenes snakker om ulike former for gravlegging og fordelene med et livssynsfleksibelt kapell (bildet, faksimile fra Telen).

Kunsten er en viktig del av oppussingen av gravplassen og kapellet. Billedkunstner Merete Løndal har laget seglet som kan heises opp foran Jesus-figuren inne i kapellet, og som gjør rommet livssynsfleksibelt. Hun vil snakke litt om det aktuelle prosjektet, hva bildet symboliserer og hva som var viktig for henne i utformingen av et livssynsfleksibelt seremonirom.

Erik Andal Hofsten er vigsler og gravferdstaler, i tillegg til å være regionlagsleder i Telemark. Han er spesielt opptatt av dialog i tros- og livssynssammenheng, og vil snakke om seremonirom og humanistisk gravferd.

Kom til Brattrein hotell lørdag 18. mars kl 13:30 for en interessant og lærerik ettermiddag! Arrangementet er åpent for alle