Hopp til hovedinnhold

24.10

FN-dagen

Sylo Taraku snakker om ytringsfrihet

24. oktober er FN-dagen. I Human-Etisk Forbund bruker vi denne dagen til å løfte fram noen av Menneskerettighetserklæringens hovedpunkter. I 2024 kommer Sylo Taraku og snakker om menneskerettigheter.

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

Sylo Taraku er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet i Den norske Helsingforskomité, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Utlendingsdirektoratet og LIM (Likestilling, integrering, mangfold). Han har sittet i Brochmann II-utvalget, i Pressens Faglige Utvalg og i Arbeiderpartiets Migrasjonsutvalg. I dag er han medlem i Ekstremismekommisjonen og Mannsutvalget. Han er styremedlem i Fritt Ord. . Les mer om Sylo Taraku her.

Vil du vite mer om hva Human-Etisk Forbund mener, så kan du lese om det her: Menneskerettigheter.

Velkommen til Humanismens hus, møtet er gratis og åpent for alle. Varighet inntil 2 timer. Enkel bevertning.

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Vestfold regionlag.