Hopp til hovedinnhold

30.10

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Samtaleserien "Kjærlighet på godt og vondt"

Temakveld: kjærlighet

Hvordan kan vi forstå hva kjærlighet er? Er kjærlighet noe som kan læres? Kan det å uttrykke tanker om kjærlighetens mangfoldige vesen gi oss innsikt i hva kjærlighet betyr for oss?

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

På kjærlighetskveld samtaler vi om dette fenomenet som er så viktig i våre liv, men samtidig så vanskelig å gripe med språket alene. Denne kvelden demper vi lysene litt, og lar ordet være fritt rundt kafebordene. Det blir også musikalsk innslag ved Adrian Carr.

Kjærlighetskveld er et sted hvor mennesker på tvers av ulikheter møtes for en åpen og undersøkende samtale om kjærlighetens plass i våre liv. Tanken er en åpen samtale rundt bordet med mulighet for å belyse ulike aspekter ved kjærligheten. Samtalen føres på en respektfull måte i trygge omgivelser. Arrangementet er livssynsåpent, og er gratis.

Samtalene ledes av livssynsveileder fra Human-Etisk forbund