Hopp til hovedinnhold

Bli med å arrangere konfirmasjon

Hvert år konfirmerer flere tusen ungdommer seg humanistisk over hele Norge, og for å arrangere Humanistisk konfirmasjon trengs frivillige.

Det er selvfølgelig behov for mange kursledere, men vi trenger også hjelp til å organisere det praktiske rundt kurset og bidra til å arrangere seremonien. Det er våre lokallag eller konfirmasjonsutvalg som står for sistnevnte.

Seremonien er en høytidelig avslutning etter at konfirmantene har gjennomført konfirmasjonskurset. Engasjerte frivillige bidrar til å skape en vakker ramme rundt et av livets minneverdige øyeblikk for konfirmantene og familiene. Seremonien skal være høytidelig og verdig, og ha en glad og optimistisk stemning. Den varer omtrent en time, og høydepunktet er når konfirmantene får overrakt kursbevisene. I tillegg til en tale inneholder seremonien kulturinnslag som musikk, sang og diktlesing.

# Noe for deg?

Å være frivillig i forbindelse med konfirmasjonsseremoniene passer særlig godt for deg som:

Du identifiserer deg med våre verdier, og er helst medlem i Human-Etisk Forbund.

Alle som melder seg som frivillige får praktisk opplæring i regi av forbundet. Det er mulig å ta på seg mer ansvar etter hvert som man lærer mer om arbeidet.

Kontakt ditt nærmeste regionkontor og meld din interesse!