Hopp til hovedinnhold

Bli tillitsvalgt

# Du er en del av et medlemsdemokrati

Vi består av over 100.000 medlemmer som alle er med i et lokallag. For at lokallagene og medlemsdemokratiet skal fungere, trenger vi engasjerte tillitsvalgte! Kanskje er det deg?  

Vi har nærmere 100 lokale lag, nesten over hele Norge.

Disse gjør en rekke forskjellige ting:

Dette betyr at de tillitsvalgte i vår organisasjon er helt avgjørende for et levende medlemsdemokrati og lokal tilhørighet for alle medlemmer.

# Kunne du tenke deg å engasjere deg i et lokallag?