Hopp til hovedinnhold

Dobbelt medlemskap

# Dette er saken 

Den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn innebærer at vi får omtrent den samme økonomiske støtten for hvert av våre medlemmer, som Den norske kirke får for hvert av sine medlemmer.  

Hvert år sammenlikner myndighetene personnummerlister fra de ulike tros- og livssynssamfunnene. Denne kontrollen viser at vi årlig har ca. 4000 medlemmer som også er registrert som medlem et annet sted (for eksempel i Den norske kirke eller Den katolske kirke).


NB: Av hensyn til personvernet får vi ikke opplyst hvilket tros- eller livssynssamfunn det dreier seg om. 


Human-Etisk Forbund får ingen økonomisk støtte fra det offentlige for de medlemmene som også er registrert andre steder.   

# Hva kan du gjøre? 

Ønsker du at ditt livssynsmedlemskap skal støtte vårt arbeid?

For å få til dette når du er dobbeltregistrert, må du selv melde deg ut av det andre tros- eller livssynssamfunnet.  

Du er mest sannsynlig registrert i Den norske kirke. Du kan enkelt melde deg ut derfra ved å logge deg på deres medlemstjeneste med BankID. 

Er du i tvil, kan du ringe Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00 og bestille en utskrift av hvilke tros- eller livssynssamfunn staten har registrert at du står oppført som medlem i. Du må oppgi personnummeret ditt.

Du får et brev i posten med opplysningene.  


Fant du ikke det du var ute etter?