Hopp til hovedinnhold

Registrering av barn

Human-Etisk Forbund er prinsipielt i mot at barn skal stå som medlemmer i livssynsamfunn. Samtidig har vi i Norge en støtteordning som innebærer at livssynssamfunn kan få støtte for medlemmers barn, så sant de ikke står registrert andre steder. Når vi først har en slik ordning mener vi at vi også bør nyttiggjøre oss av den.

Registrerte barn er ikke medlemmer i Human-Etisk Forbund. De blir strøket fra våre lister når de fyller 15 år. Da er de myndige til selv å velge om de skal melde seg inn i et tros- eller livssynssamfunn.

Hvis vi har navn og fødselsnummer på barnet, kan vi få støtte for det.