Hopp til hovedinnhold

Sjekk om du er medlem

Over 200.000 personer tror de er medlem i Human-Etisk Forbund uten å være det. Er du en av dem?

Svært mange tror de er medlem i Human-Etisk Forbund uten å være det.

Det er en utbredt misoppfattelse at man automatisk blir meldt inn hvis man har konfirmert seg humanistisk/borgerlig.

Men det stemmer ikke.

# Stort vekstpotensiale

Syv prosent av den voksne befolkningen i Norge oppgir at de er medlem i Human-Etisk Forbund.

I virkeligheten er om lag to prosent faktisk medlemmer. Altså er det over 200.000 personer som feilaktig tror de er medlemmer.

# Slik sjekker du medlemskapet

Hører du aldri fra Human-Etisk Forbund? Dersom du aldri får medlemsblad eller nyhetsbrev fra oss er du antakelig ikke medlem.

Dersom du er usikker kan du gjøre følgende: