Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Slik sjekker du om du er medlem i andre tros- eller livssynsamfunn

For at vi skal få statsstøtte for våre medlemmer, krever det at de ikke er medlem i andre i tros- og livssynsamfunn.

# Hvorfor bryr vi oss om dette?

Siden medlemskap hos oss er gratis, er vi avhengige av økonomisk støtte fra staten for å kunne tilby aktiviteter og seremonier.

Den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn innebærer at vi får omtrent den samme økonomiske støtten for hvert av våre medlemmer, som Den Norske Kirke får for hvert av sine medlemmer.  

Hvert år sammenlikner myndighetene personnummerlister fra de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Ut i fra denne oversikten får vi støtte for de medlemmene som ikke er registrert andre steder.  

Derfor er det viktig for oss at du sjekker medlemskap selv.