Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om kontingent i Human-Etisk Forbund

På forbundets landsmøte i september ble det vedtatt at medlemskap i Human-Etisk Forbund skal være gratis, med umiddelbar virkning. Det betyr at både gamle og nye medlemmer ikke får kontingentkrav i posten fra nå.

# Hvorfor har dere fjernet kontingenten?

Det vanlige for norske tros- og livssynssamfunn, er gratis medlemskap. De nesten 700 registrerte tros- og livssynssamfunnene i Norge, mottar statsstøtte per medlem, basert på Den norske kirkes statlige overføringer og medlemstall.

Vi vet at så mye som 49 prosent av den norske befolkningen sier at det livssynet som ligger dem nærmest er “det humanistiske livssyn uten noen bestemt form for gudstro”. Vi mener at alle som vil skal kunne ta et verdistandpunkt som humanist, uten å samtidig forplikte seg økonomisk.

I tillegg har undersøkelser vist oss at over 300.000 tror de er medlem hos oss allerede. Dette er om lag 200.000 flere enn vi faktisk har. Ved å åpne for medlemskap uten økonomiske forpliktelser, håper vi å nå flere av de menneskene som føler seg hjemme hos oss og som ønsker å være en del av vårt humanistiske fellesskap.

# Gjelder dette for eksisterende medlemmer, eller bare for nye medlemmer?

Medlemskap blir gratis for alle som er medlem i Human-Etisk Forbund. Dette gjelder både de som melder seg inn nå, men også for de som har vært medlem lenge.

# Får man tilbake penger dersom allerede har betalt årets kontingent?

Nei, det får man ikke. Ordningen gjelder formelt fra 2022, men vi pleier alltid å ha gratis innmelding fra oktober og ut året. Derfor kan man melde seg inn gratis allerede nå.

# Hvis jeg ønsker å støtte Human-Etisk Forbund økonomisk allikevel, kan jeg det?

Vi jobber med å få på plass en ordning for de som ønsker å gi penger til oss på frivillig basis. Denne vil være tilgjengelig så snart som mulig over nyttår.

Vårt bidrag til den internasjonale humanistbevegelsen, støtte til forfulgte humanister og ateister i verden – er for eksempel avhengig av frivillig støtte fra medlemmer. Vi kan ikke bruke de statlige midlene til dette.

# Hvordan finansieres Human-Etisk Forbund?

Vi er et godkjent livssynsamfunn, og omfattes derfor av Trossamfunnsloven. Derfor er Human- Etisk Forbund en del av den offentlige støtteordningen for tros- og livssynsamfunn. Det innebærer at vi mottar statlig pengestøtte for medlemmene våre, som tilsvarer om lag det samme som Den norske kirke får per medlem.

# Hvorfor støtter staten tros- og livssynsamfunn?

Det er flere grunner til at staten støtter tros- og livssynsamfunn.

Det er en berikelse for et mangfoldig samfunn som det norske, at staten legger til rette for at innbyggerne skal få utøve sitt livssyn. I likhet med at verdien av et levende kultur- og idrettsliv og en fri presse anerkjennes med statlige penger, er det flott at folks behov for tilhørighet i et tros- eller livssynsamfunn, ivaretas. Ikke bare er det fint og flott; tros- og livssynsfrihet er en menneskerett. For tilliten i det norske samfunnet, er det en styrke at de over 690 godkjente tros- og livssynssamfunnene skal behandles likt etter loven.