Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av kvinne som ligger på ryggen og hviler hodet i hendene.

Er du humanist?

1 av 2 mennesker i Norge identifiserer seg med det humanistiske livssynet. Her kan du se hva det betyr. Kanskje du kjenner deg igjen?

✔ Du tror på fellesskapet og potensialet i mennesker

Du mener vi må hjelpe hverandre med å skape mening i livet og sammen bygge en bedre verden.

✔ Du tror på at mennesker er frie, og skal få bestemme i sitt eget liv

Du mener vi har et ansvar for å bekjempe angrep på menneskeverd, ytringsfrihet og sannhet.

✔ Du tror på verdien av vitenskap og kritisk tenkning

Du står opp mot falske nyheter, konspirasjonstenkning og trangsynthet.

✔ Du tror på et samfunn som inkluderer alle

Du mener at alle er like mye verdt og at vi kan aldri skal diskriminere noen på bakgrunn av hvem de er eller hva de tror på.

# Møt flere humanister

Mange er humanister uten at de selv tenker over det, eller definerer seg som det.

1 av 2 nordmenn sier at de står nærmest det humanistiske livssynet, ifølge en spørreundersøkelse gjort av Kantar.

Her er noen av våre medlemmer:

Lars Petter mener at religion og kirke ikke skal ha makt over samfunnet.
Kristoffer vil at alle skal få markere livets store øyeblikk med seremonier tilpasset sitt livssyn.
Karoline ønsker seg et samfunn hvor vi møter hverandre med dialog fremfor hat.

# Hva er Human-Etisk Forbund?

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn for humanister.

Som et livssynssamfunn støtter vi medlemmene våre gjennom alle livets stadier og jobber mot anti-humanistiske krefter i samfunnet – som ekstremisme og konspirasjonsteorier.

# Hva betyr det å være medlem i Human-Etisk Forbund?

Ved å bli medlem hos oss sikrer du at vi får statsstøtte. Det gjør at vi kan fortsette å arbeide for et mer humanistisk samfunn, der rettferdighet, åpenhet og frihet til å velge i eget liv står sentralt.

Her er noen eksempler på hvordan du som medlem skaper positiv endring i samfunnet:

Navnefest mor og barn

Du gjør at flere kan feire livet på sin måte

Støtten vi får for ditt medlemskap gjør det mulig for oss å tilby høytidelige og personlige humanistiske seremonier over hele landet. Du hjelper oss blant annet med å sikre at:

  • det finnes egnede, verdige og nøytrale rom for de som ønsker en humanistisk begravelse
  • vi har dyktige seremoniholdere for å gi brudepar en magisk og personlig vielse
  • vi kan utvikle gode humanistiske kurstilbud for konfirmanter med spesielle behov

Du kjemper for retten til å bestemme i eget liv

Vi mener at alle mennesker er født frie, og skal selv få bestemme hvordan de skal leve sitt liv. Derfor arbeider vi politisk, inviterer til debatt og protesterer mot alle angrep mot likeverd, menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Det hjelper at du og flere stiller deg bak disse verdiene sammen med oss!

Konfirmant på kurs

Du lar flere unge bli kjent med seg selv og hva de står for

Å opplyse og støtte ungdom er en viktig del av å bygge et samfunn med kloke voksne.

I konfirmasjonskurset skaper vi et rom for ungdommer kan stille kloke, åpne spørsmål og diskutere dem trygt sammen med andre. Dette hjelper dem å finne seg selv, sin stemme og sine verdier i en kritisk fase i livet.

Gjennom ditt medlemskap kan vi sørge for at enda flere ungdommer får denne muligheten.

Du er med på å styrke evnen til kritisk tenkning

Kritisk tenkning er et av våre viktigste verktøy i en verden med stadig mer polarisering og falske nyheter. Gjennom arrangementer, kampanjer, og ikke minst konfirmasjonskurs setter vi kritisk tenkning på agendaen. Som medlem hjelper du oss med å nå ut til enda flere med denne oppfordringen.

# Møt noen av våre støttespillere

sadas

– Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang. De står for en tro på mennesket, og mennesket som moralsk aktør – altså en human etikk.

Dag Hessen

asdasd

– Også vi som har et humanistisk livssyn trenger en skikkelig feiring av kjærligheten!

Mona Grudt

xcsdc

– Som lege ser jeg at folk stadig blir utnyttet av alternativbehandlere som tjener penger på tomme løfter. Human-Etisk Forbund har hjertet på rett sted når de protesterer mot dette og forsvarer vitenskapen.

Kaveh Rashidi