Hopp til hovedinnhold

Hjertesaker

  • Våre medlemmer er ikke nødvendigvis enige politisk.

    Human-Etisk Forbunds politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskerettigheter som ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering.