Hopp til hovedinnhold

Hjertesaker

Er dette dine hjertesaker også?

Medlemsskap er gratis for deg, men gir oss statsstøtte til å fortsette å være et livssynssamfunn som arbeider for å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Kampanjer

Vi sier tydelig i fra når vi mener noe er urett. Vi engasjerer og bruker vår innflytelse for å få endringer på plass.

Informasjonskatalog

  • Våre medlemmer er ikke nødvendigvis enige politisk.

    Human-Etisk Forbunds politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskerettigheter som ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering.

    • Våre politiske standpunkt er basert på verdiene i det humanistiske livssyn, som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati.