Hopp til hovedinnhold

Hvem snakker du med når livet blir snudd opp ned?

Hvis du befinner deg på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø kan du få støtte fra filosofen Emil.

# Hva gjør en filosof på et sykehus?

Det å bli innlagt på sykehus, eller at noen som står nær deg blir innlagt, kan være sårt og vondt.

– Når du blir innlagt på sykehus blir du revet ut av ditt vanlige liv, og inn i en tilværelse det kan være vanskelig å stå i. Da er det fint å ha noen å snakke med, sier Emil.

Det er nettopp det Emil er. Noen å snakke med.

Emil er jobber nemlig som sykehushumanist. Pasienter og ansatte kan oppsøke han om de trenger noen å prate med, men ikke ønsker å snakke med en prest.

Som sykehushumanist er Emil en samtalepartner med taushetsplikt. En du kan dele funderinger, sorger og bekymringer med. En som vil lytte og reflektere sammen med deg.

# Klatret fra bygg til filosofi

Emil utdannet seg først til å bli bygningsingeniør. På et tidspunkt måtte han velge mellom valgfagene "Plan og bygningsloven" og "Filosofi for teknologifag".

Han valgte det siste, begynte på en mastergrad i filosofi, og siden har filosofien hatt forrang i livet hans.

– På filosofistudiet reflekterte vi rundt dypt menneskelige utfordringer som vi sliter med, rett og slett fordi vi er mennesker. Det traff meg som en kule, forteller Emil.

Parallelt med filosofistudiene begynte Emil å klatre.

– Filosofien og klatringen ga meg lyst til å leve sterkt. Bare det å eksistere er skrekkblandet fryd. Slik er og klatringen. Å stå på en fjellkant er tiltrekkende og fryktinngytende samtidig 

Emil er ikke den eneste filosofen som har kjent dragning mot klatring. Det gjelder også flere av Norges mest kjente filosofer, som Arne Næss og Peter Wessel Zappffe. Tilfeldig?

# Å være der for folk i en krise

Siden 2016 har Emil jobbet som frivillig på krisetelefon for selvmordsforebygging. Nærheten til mennesker som er i kriser, gjorde at han følte en dragning mot sykehuset. 

– Jeg ønsket meg den jobben jeg har nå i mange år. Jeg ønsker å jobbe tett med mennesker som står i dilemmaer knyttet til sykdom og livskriser.

– Helsepersonellet på sykehuset gjør en fantastisk jobb med å redde liv, og jeg ønsker å være et tillegg til dette. En samtalepartner man kan komme til når livet blir snudd opp ned. 

Sykehushumanisten inngår i preste- og samtaletjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Her står Emil Faugli mellom sykehusprestene Torbjørn Askevold og Marie-Louise Impgaard Sørensen. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

# Fortsatt mange som ikke har noen å snakke med

– Mennesker som er innlagt bør få anledning til å snakke om hva sykehusoppholdet gjør med livene deres.

Per i dag finnes det bare noen få sykehushumanister i Norge. Emil er en av to.

Vi jobber politisk og i samarbeid med sykehus for å få til et likeverdig tilbud over hele landet.