Hopp til hovedinnhold

Hva er humanisme?

Humanisme er en måte å forstå verden på som setter mennesket i sentrum – ikke en allmektig skaper.

Humanisme som livssyn

Det humanistiske livssynet baserer seg på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning – samt medmenneskelighet og moralske verdier.

Vent litt, hva er et livssyn?

Et livssyn handler om: 

Mange er humanister uten at de selv tenker over det, eller definerer seg som det. Kanskje det også gjelder deg?

Humanismens tre grunnsteiner

De fleste humanister deler et felles tankesett som består av en kombinasjon av ulike oppfatninger, verdier og holdninger.  

I grove trekk kan humanisme deles inn i tre grunnsteiner: 

Vitenskap

Humanister legger vitenskapen til grunn når livets små og store mysterier skal forstås og forklares.

Humanister mener universet er et resultat av et naturlig fenomen – ikke skapt av en gud.  

Som humanist mener du at det ikke finnes en absolutt sannhet, og at det er menneskets oppgave å forstå og utforske universet gjennom vitenskap og observasjon.  

Moral

Humanister mener at vi er født moralske og at dette er en del av våre naturlig utviklede evner.

Samtidig mener humanister at vi ikke kan stå på stedet hvil – vi må sørge for at vi utvikler og utvider moralen vår. Kun slik finner vi svar på ulike problemstillinger som dukker opp, og som vi er nødt til å ta stilling til.  

Meningen med livet

Som humanist mener du at meningen med livet er individuell.

Det finnes ingen høyere makt eller et liv etter døden – livet skjer her og nå. Med dette som utgangspunkt er det opp til den enkelte – deg og meg – å finne ut hva meningen med livet er.

Hva mener humanister om mennesket?

Ved første øyekast ser mennesket ut til å være helt annerledes enn alt annet i universet. Men er vi egentlig unike?

Humanister legger evolusjonsteorien til grunn for sin forståelse av mennesket og hvordan vi ble skapt.  

Til tross for at vi har en rekke likheter med andre vesener og ting, anser humanister mennesket som unikt og verdifullt. Det som skiller oss fra andre levende vesener er bevisstheten vår – som gjør i stand til å fatte frie og ansvarlige valg, basert på empati, moral og etikk.  

Hva vil det si å være en humanist?

Humanisme handler først og fremst om hva du tror på og står for – og er ikke et livssyn du må «lære» deg.

Humanisme kommer innenfra.

Sagt med andre ord: Du trenger ikke kalle deg humanist for å være humanist! 

Mange som melder seg inn hos oss sier gjerne at de har vært humanister hele livet, uten at de har definert seg som humanist av den grunn.  

Lurer du på om du er en humanist? Mener du for eksempel at:

Da er sjansene stor for at du er en humanist!

Kanskje du også har lyst til å melde deg inn hos oss?

Kan man være religiøs og humanist samtidig?

Det kan du, men da defineres du ikke som sekulær humanist (slik vi gjør).

Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes likefullt i religiøse livssyn. Kanskje er kristen-humanist en bedre betegnelse for deg?  

Uansett hva du definerer deg som, støtter vi at mennesker kan dele positive verdier på tvers av religioner og livssyn.  

Hvor kommer ordet humanisme fra? 

Humanisme kommer fra det latinske ordet «humanus» som betyr «menneskelig».

Den første gangen ordet ble brukt på engelsk, var i en trykksak fra 1589. Begrepet betegnet studiet av språk og kultur i gamle, førkristne samfunn, slik som antikkens Hellas. 

Ved starten av 1800-tallet var «humanist» ikke bare et ord for en person som studerte antikken, men også en person som mente at samtiden kunne lære mye av disse samfunnene – både personlig, intellektuelt, kulturelt og sosialt. Humanisme handlet om å studere mennesket og menneskelig aktivitet, i det samtidige samfunnet og i tidligere tider. 

Da ordet «humanism» ble tatt i bruk på engelsk, fikk ordet to ulike betydninger: 

Skal du konfirmere deg neste år?

Usikker på hva Humanistisk konfirmasjon egentlig er? Få svar på spørsmålene dine her!