Hopp til hovedinnhold

Hva tror egentlig humanister på?

Humanister tror ikke på en allmektig skaper, men vi tror på veldig mye annet.

✔ Vi tror på fellesskapet og potensialet i mennesker.

Vi mener vi må hjelpe hverandre med å skape mening i livet og sammen bygge en bedre verden.

✔ Vi tror på at mennesker er frie, og skal få bestemme i sitt eget liv.

Vi har et ansvar for å bekjempe angrep på menneskeverd, ytringsfrihet og sannhet.

✔ Vi tror på verdien av vitenskap og kritisk tenkning.

Vi står opp mot falske nyheter, konspirasjonstenkning og trangsynthet.

Hvem er humanister?

Mange er humanister uten at de selv tenker over det, eller definerer seg som det.

1 av 2 nordmenn sier at de står nærmest det humanistiske livssynet, ifølge en spørreundersøkelse gjort av Kantar.

Henriette fra Sandnes tror på at alle skal få muligheten til å markere de store øyeblikkene i livet, i tråd med deres livssyn.
Daniel fra Stavanger tror på at alle mennesker har krav på de samme menneskerettighetene.
Malin fra Moss tror på at alle mennesker er like mye verdt - og har en iboende verdi.
Espen fra Lillesand tror på fellesskapet og å stå opp for hverandre.

Hvem er vi?

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn for humanister. Det betyr at vi er til stede i våre medlemmers liv og skal styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Det gjør vi blant annet gjennom å:

✔ Skape seremonier for livets store overganger

Å markere livets store overganger er et evig menneskelig behov, som speiles på tvers av alle kulturer. Derfor skaper vi humanistiske seremonier som gir oss rammer i livet der vi stopper opp og løfter blikket ut av hverdagen.

✔ Styrke humanistiske verdier

Nå mer enn noen gang trenger vi humanistiske verdier som medmenneskelighet og kritisk tenkning. Derfor jobber vi for å styrke evnen til f.eks kritisk tenkning i samfunnet.

✔ Stå opp for ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter

Ingen skal forfølges for det de tror på – eller ikke tror på. Derfor slår vi sammen ring rundt din frihet. Din frihet til å være den du vil. Elske den du vil. Og mene hva du vil.

Alt dette og mer gjør vi – fordi det handler om å skape gode liv. Her og nå.

Våre støttespillere

Mann, Dag O. Hessen, med lys hud, kortklipt mørkt hår og svart genser. Han ser til høyre for fotografen. Bakgrunn av beige mur eller stein.

Dag Hessen

– Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang. De står for en tro på mennesket, og mennesket som moralsk aktør – altså en human etikk.

Mona Grudt ser inn i kamera.

Mona Grudt

– Også vi som har et humanistisk livssyn trenger en skikkelig feiring av kjærligheten!

Kaveh Rashidi

– Som lege ser jeg at folk stadig blir utnyttet av alternativbehandlere som tjener penger på tomme løfter. Human-Etisk Forbund har hjertet på rett sted når de protesterer mot dette og forsvarer vitenskapen.

Hvorfor burde du bli medlem?