Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av kvinne som ligger på ryggen og hviler hodet i hendene.

Hva tror egentlig humanister på?

Humanister tror ikke på en allmektig skaper, men vi tror på veldig mye annet.

✔ Vi tror på fellesskapet og potensialet i mennesker.

Vi mener vi må hjelpe hverandre med å skape mening i livet og sammen bygge en bedre verden.

✔ Vi tror på at mennesker er frie, og skal få bestemme i sitt eget liv.

Vi har et ansvar for å bekjempe angrep på menneskeverd, ytringsfrihet og sannhet.

✔ Vi tror på verdien av vitenskap og kritisk tenkning.

Vi står opp mot falske nyheter, konspirasjonstenkning og trangsynthet.

# Hvem er humanister?

Mange er humanister uten at de selv tenker over det, eller definerer seg som det.

1 av 2 nordmenn sier at de står nærmest det humanistiske livssynet, ifølge en spørreundersøkelse gjort av Kantar.

Henriette fra Sandnes tror på at alle skal få muligheten til å markere de store øyeblikkene i livet, i tråd med deres livssyn.
Daniel fra Stavanger tror på at alle mennesker har krav på de samme menneskerettighetene.
Malin fra Moss tror på at alle mennesker er like mye verdt - og har en iboende verdi.
Espen fra Lillesand tror på fellesskapet og å stå opp for hverandre.

# Hvem er vi?

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn for humanister. Det betyr at vi er til stede i våre medlemmers liv og skal styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Det gjør vi blant annet gjennom å:

✔ Skape seremonier for livets store overganger

Å markere livets store overganger er et evig menneskelig behov, som speiles på tvers av alle kulturer. Derfor skaper vi humanistiske seremonier som gir oss rammer i livet der vi stopper opp og løfter blikket ut av hverdagen.

✔ Styrke humanistiske verdier

Nå mer enn noen gang trenger vi humanistiske verdier som medmenneskelighet og kritisk tenkning. Derfor jobber vi for å styrke evnen til f.eks kritisk tenkning i samfunnet.

✔ Stå opp for ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter

Ingen skal forfølges for det de tror på – eller ikke tror på. Derfor slår vi sammen ring rundt din frihet. Din frihet til å være den du vil. Elske den du vil. Og mene hva du vil.

Alt dette og mer gjør vi – fordi det handler om å skape gode liv. Her og nå.

# Våre støttespillere

Dag Hessen

– Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang. De står for en tro på mennesket, og mennesket som moralsk aktør – altså en human etikk.

Mona Grudt

– Også vi som har et humanistisk livssyn trenger en skikkelig feiring av kjærligheten!

Kaveh Rashidi

– Som lege ser jeg at folk stadig blir utnyttet av alternativbehandlere som tjener penger på tomme løfter. Human-Etisk Forbund har hjertet på rett sted når de protesterer mot dette og forsvarer vitenskapen.

# Hvorfor burde du bli medlem?