Hopp til hovedinnhold

Abort­rettigheter i Polen

Hopp til innhold

Abort sidestilles med mord i Polen. Det godtar vi ikke.

# Hva er saken?

I flere land i Europa begrenses nå kvinners abortrettigheter.

Konservative, religiøse nettverk og populistiske politikere samarbeider om å begrense kvinners rettigheter.

I 2020 fastslo Polens grunnlovsdomstol at kvinner ikke lenger får lov til å ta abort dersom fosteret har alvorlige skader.

Disse abortene har tidligere utgjort 98 % av alle legale aborter i Polen, og med den nye loven betyr det i praksis at det er slutt på lovlig abort.

Abortforbudet i Polen er en dyster nyhet.  

# Hvorfor engasjerer vi oss?

Frihet til å bestemme i eget liv er en grunnleggende humanistisk verdi.

Derfor vil vi vise vår støtte til polske kvinner, som har blitt offer for nok en innstramming i abortrettigheter på grunn av kristenkonserativ innblanding i politikken.

# Historisk endring i Polen

Abort var lovlig i Polen under kommunistperioden etter andre verdenskrig.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) er Polens største politiske parti, og heter på norsk Lov- og rettferdighetspartiet. PiS er et nasjonal-konservativt, kristent og høyrepopulistisk parti.

Partiet bruker religion som begrunnelse for å snevre inn rettighetene til kvinner, livssynsminoriteter og LHBT-personer.

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, legning, kulturell bakgrunn eller livssyn.

Vi er bekymret over en utvikling der ytre høyre finner sammen med konservative religiøse krefter, oppnår politisk makt og bruker den til å begrense og forby ting de ikke liker.

# Hva har vi gjort?

Sammen med den internasjonale humanistbevegelsen har vi rettet press mot på Polens myndigheter om å endre den strenge abortloven.

# Se video med Kristin Gjelsvik: