Hopp til hovedinnhold

Asyl for afghansk humanist: Josef Moradi

Hopp til innhold

Etter mange års innsats fikk den afghanske humanisten i 2021 endelig innvilget opphold i Norge.

# Historien til Josef

# Et rart barn

Josef vokste opp under enkle kår på landsbygda i Nord-Afghanistan  sammen med besteforeldrene og moren. Faren møtte han ikke før han var 9 år gammel, og han forsvant fort ut av Moradis liv igjen. Barndommen beskriver han som vanskelig.

– Normene i det samfunnet jeg er vokst opp i undertrykker barns rettigheter. På den afghanske landsbygda er det vanlig at barn blir sendt til moskeen i stedet for på skolen. Selv gikk jeg på koranskole til jeg var nesten 13 år gammel, forteller Josef.

Josef har en søster. Da hun var 9 år måtte hun slutte på skolen. I følge afghansk skikk, var hun da i gifteklar alder. Det at søsteren ikke hadde de samme mulighetene som han, var noe av det første som fikk han til å sette spørsmålstegn ved normene i det samfunnet han er vokst opp i.

– Jeg var et veldig rart barn. Selv om jeg ba og gikk i moskeen hadde jeg hele tiden en følelse inni meg av at det var noe som ikke stemte.

# Mistet alt

Som 17-åring forsto Josef at han ikke lenger var religiøs. Selv om han var glad for å være fri fra islam, opplevde han et stort tomrom inni seg.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle leve som ikke-religiøs. Jeg mistet alt. Familien min og alle vennene mine.

Josef ble anklaget av Taliban for å bedrive propaganda mot dem, og ble tatt til fange av en terrorgruppe som holdt til i fjellene bak landsbyen han er vokst opp i.

– Først trodde jeg at de skulle drepe meg. De holdt meg fanget hele dagen, og kuttet av meg høyre pekefinger. Det er en svart dag i livet mitt.

# Rømte til Iran

Josef rømte til nabolandet Iran.

I Iran begynte han å jobbe for en arkitekt, en kvinne som ikke gikk med hijab hjemme. Da hun spurte Josef om hvorfor han ikke ba til Gud, følte han seg trygg nok til å åpne seg for henne.

– Det var første gang jeg fortalt en annen person at jeg ikke var religiøs. Fordi hun delte mange av de samme tankene som jeg hadde, var det en stor lettelse for meg å kunne snakke med henne. Slik lærte jeg litt etter litt hvordan jeg kunne leve livet som ikke-religiøs.

# Kom til Norge i 2015

I 2015 kom 21 år gamle Josef alene til Norge. Da hadde han allerede vært på flukt i fire år fra livet i den afghanske landsbyen han vokste opp i.

Både UDI, UNE og Oslo tingrett avviste søknaden hans om opphold i Norge. De mente at han kan skjule livssynet sitt i hjemlandet.

Lenge levde han i skjul for norsk politi som vil sende han ut av landet.

# Humanistprisen i 2019

Humanistprisen er en pris vi deler ut til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som har bidratt til å fremme humanistiske idealer og prinsipper.

Blant drøyt 30 forslag til mottaker av prisen, ble Josef i 2019 enstemmig valgt av juryen som årets vinner.

Humanistprisen består av et prisbeløp på 100 000,-.

Daværende leder Tom Hedalen tildeler Humanistprisen til Josef Moradi.

# Endelig innvilgelse av opphold i Norge

Josef har gått flere runder i asylsystemet for å oppnå rettferdighet.

Etter å ha lært seg norsk, gikk Josef gjennom avhørene gjort via tolk i UDI og UNE. Han fant flere betydelige feil i dokumentene.

Flyktningen tok saken til Oslo tingrett, som ikke betvilte at Josef faktisk er ateist, men aviste likevel hans søknad om asyl i Norge. Afghanske asylsøkere som har konvertert til kristendommen, og blir trodd på det i retten, har derimot fått innvilget opphold i Norge.

UNE valgte å gi Josef en ny saksbehandling, etter at de hadde fått inn nye opplysninger i saken.

I nemndsmøte tidlig høsten 2020, endte det nok en gang i avslag.

Men avgjørelsen var ikke enstemmig - dommeren mente Josef hadde klart krav på opphold, mens de to meddommerne mente nei. Saken gikk til stornemnd, på dommernes oppfordring. Hun mente avgjørelsen var lovstridig.

I desember møtte 25-åringen igjen opp til nemndsmøte.

26. januar 2021 fikk han opphold på grunnlag av forfølgelse i hjemlandet.