Hopp til hovedinnhold

Jesidiene i Irak – i samarbeid med Norsk Folkehjelp

Hopp til innhold

Etter terrororganisasjonen IS sitt folkemord og andre overgrep på jesidiene i Irak, støttet vi de overlevendes kamp for å ta tilbake livene sine.

# Hva har skjedd?

I 2014 gikk Islamsk Stat (IS) til angrep på jesidiene i Sinjar nord i Irak. Den den lille religiøse minoriteten fikk valget om å konvertere eller dø.

Menn ble skutt og kastet i massegraver. Kvinner og jenter ble gjort til slaver for IS-krigere og deres familier.

Hundretusener ble drevet på flukt, mens nesten 6500 jesidier ble fraktet til IS-kontrollerte områder. Der ble de solgt som slaver.

Kvinner og jenter ble seksuelt misbrukt og tvunget til å gifte seg med IS-krigere.

# Hvorfor ble jesidiene angrepet?

Jesidismen er en religion fra Midtøsten, hovedsakelig utbredt blant etniske kurdere. 

Jesidismen bærer i seg aspekter fra Zoroastrismen, Islam, Kristendommen og Jødedommen. 

Guden Melek Taus “påfuglengelen” tilbes i form av en påfugl.

På grunn av denne unike miksen av religioner har jesidiene opp gjennom historien ofte blitt tatt for å være djeveldyrkere – og har gjentatte ganger vært ofre for forfølgelse.

Dette var også bakgrunnen for hvorfor IS forsøkte å utrydde den lille religiøse minoriteten i 2014.  

# Hvorfor engasjerer vi oss?

Jesidienes skjebne viser, i all sin grusomhet, hva den ytterste konsekvensen av religiøs ekstremisme kan innebære for annerledestroende.

En av våre hjertesaker er å jobbe for en verden fri for religiøs og kulturell undertrykking.

Men presset mot jesidiene kommer ikke bare utenfra.

# Kamp mot religiøse tabuer og støtte til demokratisk organisering

Til nå har rundt 3000 jesidikvinner og -jenter kommet tilbake fra fangenskap. Traumene er omfattende, både for den enkelte, men også for jesidisamfunnet som helhet.

Men som dette ikke skulle være nok sliter mange jesidier med å bli akseptert tilbake i samfunnet etter de har sluppet fri.

Jesidismen er endogam, noe som betyr at det er forbudt å gifte seg utenfor gruppen. Dersom jesidier gifter seg utenfor jesidisamfunnet, anses de som å ha konvertert til sin ektefelles tro. Ingen kan dermed konvertere til å bli jesidi. 

Disse strenge religiøse normene hindrer nå jesidikvinner i å bli akseptert, siden barna de har fått i IS’ fangenskap ikke regnes som fullverdige jesidier – men muslimer.

Til nå har rundt 3000 jesidikvinner og -jenter kommet tilbake fra fangenskap.

# Hva gjør vi?

I etterkant av massedrapene søkte mange jesidier tilflukt i flyktningleirer i Kurdistan og behovet for krisehjelp har vært stort.

Norsk Folkehjelp og deres lokale partnere fikk i gang traumebehandling i utkant av leirene. Siden 2015 har vi støttet to lokale prosjekter i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Det første prosjektet jobber aktivt for å bryte tabuet rundt seksualisert vold og sikre at disse kvinnene og samfunnet de returnerer til frigjør seg fra skammen dette tradisjonelt innebærer.

Ansatte i den lokale organisasjonen EMMA - drevet av Norsk Folkehjelp.

Samtidig er det viktig at minoritetene selv bidrar i den demokratiske gjenoppbyggingen etter krigen.  

Det andre prosjetet bidrar til demokratisk organisering for å fremme rettigheter, likestilling, dialog og reelt folkestyre i områder som har lidd under religiøs polarisering og undertrykking.

Ønsker du å støtte vårt internasjonale arbeid?