Hopp til hovedinnhold

Ytringsfrihet i Ungarn: Gáspár Békés

Hopp til innhold

Tros- og ytringsfriheten i Europa er truet. Det godtar vi ikke

# Hva har skjedd?

Den ungarske ateisten og aktivisten Gáspár Békés mistet jobben ved ordførerens kontor i Budapest.

Oppsigelsen kom etter at et blogginnlegg han hadde skrevet om kristen dåp begynte å sirkulere i mediene.

I innlegget kritiserer han praksisen med å døpe babyer, og argumenterer for at dette ikke er forenelig med barns menneskerettigheter.

Sentrale regjeringsmedlemmer anklaget umiddelbart Békés for å spre «anti-kristent patologisk hat», og hevdet at dette brakte tankene tilbake til de harde årene under kommunismen.

I etterkant av oppsigelsen har Gáspár Békés mottatt åtte drapstrusler, sjikane og krenkende kommentarer i sosiale media. 

# Fikk medhold i retten

Etter en lang rettsprosess, fikk Békés medhold søksmålet mot arbeidsgiveren sin. Han skrev dette på Facebook:

# Ungarn på feil kurs

Siden Victor Orban kom til makten i Ungarn har landet hatt stø kurs i en konservativ retning.

Til tross for at tros- og ytringsfrihet er sikret i landets grunnlov, har Orbans administrasjon i økende grad referert til landets «kristne verdier» for å begrunne sin nasjonalistiske og sterkt immigrasjonskritiske politikk.

I 2015 uttalte for eksempel statsministeren eksplisitt at han ønsker å bevare Ungarn som et kristent land, og at «ungarere ikke ønsket å bo sammen med muslimer».

Les mer om situasjonen for tros- og ytringsfrihet i Ungarn i Freedom of Thought -rapporten, som utgis årlig av vår internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International.

# Hvorfor støttet vi Békés søksmål?

Gáspár Békés har tok saken rettens vei, gjennom to søksmål som hadde til hensikt å:   

Vi støttet Gáspárs søksmål økonomisk fordi vi mener at det er avgjørende å stå opp for tros- og ytringsfriheten i vårt europeiske nabolag, spesielt i en tid der alle piler peker i feil retning.

Oppsigelsen av Békés føyer seg inn i et mønster der kristne «familieverdier» brukes politisk ved å stille offentlig spørsmål ved meningsmotstandernes moralske dømmekraft.

Vi ønsker også å sette søkelys på hvorfor det er så viktig å verne om retten til å uttrykke seg fritt, og vise hva konsekvensene kan være dersom vi lar religiøse følelser overta som legitimt moralsk kompass for politisk handling.