Hopp til hovedinnhold

For kursleder

Humanistisk konfirmasjon ikke er et livssynsnøytralt tilbud. Det er humanistisk. Det kan velges av alle, men passer ikke for alle. Som kursleder er du engasjert av Human-Etisk Forbund og opptrer på vegne av organisasjonen. Det legger noen føringer for hva du kan og må gjøre, og hva du må vite.