Hopp til hovedinnhold

Å lede en gruppe

# Vær deg selv

Det er opp til deg hvordan du løser rollen som kursleder. Noen holder forholdsvis streng ro og orden, andre er mer avslappede. Noen er blide og sprudlende og drar opp humøret, andre er ettertenksomme og har en rolig og harmonisk stemning i gruppa. Det er ingen fasit på hvilken type kursleder man skal være, det viktigste er at du ikke prøver å være noen du ikke er. Konfirmantene gjennomskuer det.

Vis at du liker å være på kurs, at du liker konfirmantene, at du synes temaene som tas opp er spennende, at du verdsetter konfirmantenes innspill. Det smitter.

Ikke prøv å være kul. Hvis det er viktigere for deg å søke anerkjennelse fra konfirmantene enn å være en tydelig voksen, så er du kanskje ikke moden nok til å være kursleder. Hvis du utstråler at du er trygg på deg selv og trygg i situasjonen, så blir du kanskje ikke kul, men det er et bra utgangspunkt for å få et godt forhold til konfirmantene. Ta heller sikte på å være en trygg og tydelig voksen.

# Vær en tydelig voksen

Felles for alle kursledere, uansett personlighet og stil, er kravet om å være en tydelig leder, styre gruppa, treffe beslutninger og fylle kurset med et innhold Human-Etisk Forbund kan stå inne for. Du er den voksne, og hvordan du enn velger å møte konfirmantene, må du ha en reflektert holdning til det du gjør. Hva som skjer på ditt kurs, er i hovedsak ditt ansvar.

Du skal sørge for å skape et miljø der alle kan føle seg trygge. Da må du vise hva som er greit og hva som ikke er greit å si og gjøre på kurset. Det er opp til deg hvor strenge regler du ønsker å ha. Vi oppfordrer alle kursledere til å vise tydelig at konfirmantene skal behandle hverandre på en ordentlig måte. Det er ikke greit at konfirmantene sier noe nedsettende om de andre på kurset eller på andre måter er ufine med hverandre.

Det er fint at du ikke ønsker å være streng, men dersom grensene for akseptabel oppførsel krysses, er dette nødvendig.

# Vær et godt eksempel

Det du forventer av konfirmantene skal du selv vise i din egen adferd. Vær ute i god tid. Hils på alle når de kommer. Bruk navn. Vis med kroppsspråket at du lytter.

# Å lage regler

Noen kursledere velger å bruke litt tid første kurskveld på at gruppa lager regler for hvordan de skal oppføre seg på kurskveldene. Med god ledelse av diskusjonen kan gruppa ende opp med et fornuftig sett med regler. Dette kan være en fin bevisstgjøring for konfirmantene på hvorfor noen regler er nødvendige for at man skal kunne gjøre noe sammen i en gruppe. Hvis du ønsker det kan øvelsen «Lov – Ikke lov» være en fin inngangsport for å lage disse reglene.