Hopp til hovedinnhold

Viktig å vite

Det er stor frihet i hvordan den enkelte kursleder legge opp kurset, og dette er viktig for å få til et best mulig kurs. Samtidig er det noen ting alle kursledere skal gjøre for å sikre at alle konfirmanter får et tilbud av samme kvalitet, og at sentrale retningslinjer blir fulgt. 

# Bruke målformuleringen

Du skal bruke målformuleringen for konfirmasjon i din planlegging og gjennomføring av konfirmasjonskurset. Dette er mest førende for metodene du bruker på kurset. Du kan lese mer under Planlegge kurs.

# Føre fravær

Fravær for konfirmanter skal føres i Seremonibase. Human-Etisk Forbund er medlem av studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Fordi våre konfirmasjonskurs tilfredsstiller krav til timer, godkjent studieplan for kurs og dokumentasjon for gjennomføring av disse kursene, er Human-Etisk Forbund tilskuddsberettiget. Kursleder skal dokumentere gjennomføring i seremonibase. Husk at det forventes frammøte til alle kurskvelder. Det finnes ingen «lovlig kvote» konfirmanten kan være fraværende. Det er foresatt som skal varsle deg om fravær dersom konfirmanten er syk.

Seremonien er avslutningen på kurset. Derfor skal kurset være fullført. Fravær kan føre til utelukkelse fra seremonien. Dette er konfirmant og foresatte orientert om i ordensreglene. Lokallaget/fylkeslaget har dette ansvaret. Din oppgave er å melde fra.

# Bruke konfirmantboka «Tenk på det»

Konfirmantboka skal gis til alle konfirmanter på begynnelsen av kurset, eventuelt den første kvelden etter «bli-kjent-kvelden». Du som kursleder skal sette deg inn i boka og få en oversikt over tekstene og temaene. Det finnes mange aktiviteter knyttet til boka her på konf-ressurs.

Det er også laget lydfiler av noen av tekstene i konfirmantboka. Disse kan brukes av både kursledere og konfirmanter. Lydfilene ligger her: https://human.no/seremonier/konfirmasjon/lydfiler-for-konfirmanter/ Passord: FilerAvLyd18

# Identifisere deg med det humanistiske livssynet

Som kursleder for Humanistisk konfirmasjon må du kunne identifisere deg med det humanistiske livssynet, og du må sørge for at du er tilstrekkelig informert om hva din oppdragsgiver, Human-Etisk Forbund, står for og arbeider med slik at du kan representere forbundet på en god måte.

Les mer om humanisme som livssyn på  human.no. Du kan også ta en titt på vedtektene og prinsipp- og arbeidsprogrammet for å lese mer om hva Human-Etisk Forbund står for og jobber med.

Alle kursledere skal være medlemmer i Human-Etisk Forbund.

# Vit det konfirmantene vet

Du som kursleder bør kjenne til det konfirmantene har fått av informasjon:

  • Ordensreglene som konfirmanter og foresatte aksepterer ved påmelding.
  • Ta også kontakt med lokallaget for å få kopi av den informasjonen som er sendt ut til konfirmantene lokalt.

# Vit betingelsene for kurslokalene

Det er viktig at du som kursleder vet betingelsene for lån av lokalene du bruker. Spør lokallaget dersom du ikke har fått informasjon om dette. Husk at etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

# Retningslinjer for sosiale medier

  • Kursledere skal ikke bli venner med konfirmantene sine på Facebook – selv etter endt kurs. Kursledere skal heller ikke legge til konfirmanter på Snapchat, eller følge konfirmanter på Instagram, Twitter eller andre typer nettsamfunn eller sosiale plattformer.
  • Kursledere skal ikke opprette grupper/sider for sine konfirmanter på Facebook eller andre nettsteder. Foresatte skal ha tilgang til all kommunikasjon mellom kursleder og konfirmant.
  • Kursledere skal aldri dele informasjon om konfirmantene på sosiale medier.

I tillegg anbefales det at kursledere viser varsomhet med å åpent dele meninger, eller informasjon om seg selv, på nettsamfunn som f.eks. Twitter, blogg, Instagram.

# Kontrakt med Human-Etisk Forbund

Alle kursledere skal ha skriftlig kontrakt med Human-Etisk Forbund. Denne kontrakten viser forpliktelsene kursleder og forbundet gjensidig har, blant annet i forbindelse med honorarutbetaling.

Politiattest: Alle kursledere og assistenter skal levere politiattest.

# Sette deg inn i følgende retningslinjer

Du skal sette deg inn i og følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Det betyr bl.a. at du skal være orientert om hva som skal gjøres ved betroelser fra konfirmant og når du får kjennskap til sensitiv informasjon.

# Foreldremøte

Noen steder arrangeres det foreldremøte eller informasjonsmøte før eller i løpet av kurset. Dette holdes vanligvis av lokallaget. Hvis du er usikker på om dette gjøres av ditt lokallag og hva som skal være din rolle på et slikt møte, så ta kontakt med lokallaget.

# Teams

Et av de viktigste verktøya du som kursleder har for å kommunisere med både administrasjonen og andre kursledere er Teams. Du vil bli en del av Teams-grupper både for kursledere i ditt regionlag, og for kursledere på ditt kurssted. Har du ekstraroller i tillegg til å være kursleder, for eksempel veileder eller instruktør, vil du også bli med i Teams-rom for dette.

Det er viktig at du sjekker Teams jevnlig, da det legges ut informasjon du som kursleder er avhengig av der. Teams er også ei ypperlig plattform for å fremme faglig fellesskap. Her kan kursledere spørre om råd, komme med tips, dele kursopplegg osv. Vi oppfordrer derfor alle kursledere til å være aktive deltakere og bidragsytere i sine Teams-rom.

Brukerveiledning for Teams finner du her.