Hopp til hovedinnhold

Identitet

Hvem er jeg – i forhold til verden, til mitt indre og til de andre? Svaret på disse spørsmålene er det vi definerer som vår identitet. Hvem vi er: summen av våre egenskaper og måten vi velger å presentere disse på. Identitet kan handle om rase, kjønn, alder, nasjonalitet, religion, yrke eller fritidsinteresser.