Hopp til hovedinnhold

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning vil si å bruke rasjonaliteten på en selvstendig, undersøkende måte. I filosofien er uttrykket «kritisk tenkning» velbrukt og positivt ladet. Her betyr kritikk noe annet enn i dagliglivet, der «kritikk» ofte er synonymt med å påpeke feil og mangler ved andre mennesker. Siden «kritikk» har en negativ klang i dagliglivet, er kritikk noe man helst vil unngå, og noe mange vegrer seg for å komme med.