Hopp til hovedinnhold

13 tips til selvkritikk

Konfirmantene øver seg på kritisk tenkning ved hjelp av 13 tips.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Tung faglig tyngde

Mål

 • Øve seg på å tenke kritisk (ikke nødvendigvis finne svaret.)
 • Formidle at kritisk tenking har noe hverdagslig over seg, det er ikke kun i møte med de store konspirasjonsteoriene at vi utøver kritisk tenking.

# Du trenger

 • Tenk på det!
 • Store ark (1 ark per 3-6 konfirmanter)
 • Tusjer/penner til alle konfirmantene
 • Tavle og kritt el.

# Forberedelse

Konfirmantene skal skrive påstander på de store arkene som de etterpå skal undersøke kritisk. Det blir enklere for konfirmantene hvis du skriver et eksempel eller to på hvert ark som en start. For eksempel:

 • Jenter er bedre enn gutter på skolen
 • Gutter er bedre enn jenter i sport
 • Hvis du spiser snø får du mark i magen
 • Du må vente 1 time etter at du har spist før du kan bade
 • Rosenborg er det beste laget i Tippeligaen

# Slik gjør du

 1. Gå gjennom teksten ”13 tips til kritisk tenkning” i Tenk på det! (s. 86) sammen med konfirmantene. Diskuter hvert enkelt bud og sørg for at alle forstår dem, hvis noen av budene blir for kompliserte kan du som kursleder trekke ut essensen (ev. be noen av konfirmantene forklare dem med en setning), og skrive spørsmålene vi bør stille når vi tenker kritisk på tavla (hvem påstår dette, hvorfor påstår vedkommende dette, er det flere som påstår det samme? etc.). Lag gjerne en kortversjon av hele lista på tavla.
 2. Fortell konfirmantene at de skal komme med påstander som de skriver ned på de store arkene. Gjerne noe de har hørt fra foreldre eller venner. Kanskje de har noen påstander de tror er sanne selv? Er det noe de alltid har lurt på om er sant?
 3. Alternativ 1: Del konfirmantene inn i grupper og gir et ark til hver gruppe
  La dem skrive litt, også bytter du arkene mellom gruppene, slik at de kan la seg inspirere av de andres påstander.
  Alternativ 2: Henger opp arkene (ev. legg dem på noen pulter) og la konfirmantene gå fritt rundt og skrive der de vil.
  Her kan du se an gruppa di. Kanskje de trenger å bevege seg litt? Og kanskje de tør å være mer kreative/blir inspirert hvis de ikke sitter i samme gruppe under hele øvelsen. Eller kanskje de trenger strukturen det gir å ha en mindre gruppe å forholde seg til?
 4. Etter at konfirmantene har fått god tid til å gå rundt og skrive, kan dere lese opp hva dere har.
 5. Del konfirmantene i grupper (3-6 konfirmanter i hver gruppe). Hver gruppe blir enige om en påstand de har lyst til å diskutere.
 6. Be konfirmantene finne ut hva vi kan gjøre for å få noen til å tvile på om påstanden er sann. Har de noen argumenter for at påstanden sannsynligvis er sann? Målet med øvelsen er å øve seg på å tenke kritisk, ikke å finne frem til rett svar. (Det kan allikevel være interessant å høre hva de ville gjort for å finne svaret? Ville de ha googlet det? Er google en pålitelig kilde?)
 7. Etter at de har tenkt litt fritt rundt hva som kan styrke eller svekke påstandens troverdighet ber du dem eksplisitt gå gjennom budene for kritisk tenkning og finne ut hvilke bud de kan bruke for å undersøke påstanden, og hvordan de vil gjøre det.