Hopp til hovedinnhold

Bildelotto

Finn partneren med en blanding av bildelotto og 20 spørsmål.

Detaljer

 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse

Materiell og hjelpemidler

Mål

Hilse på mange og bli litt bedre kjent.

# Du trenger

 • Billedkortene i materiell. Husk tosidig utskrift, hvis ikke må du lime sammen forsiden og baksiden av kortene selv. Kortene må klippes opp på forhånd.
 • Noe å ha kortene i som konfirmantene kan trekke ut av.

# Slik gjør du

 1. La konfirmantene stå i en ring på gulvet. Forklar at de skal trekke hvert sitt kort, og at de må holde det i venstre hånd sånn at baksiden med skrift på ikke vises, og at ingen kan se hva det er bilde av på kortet.
 2. Når alle har fått kort og holder det riktig, så skal de få neste del av oppgaven. De skal bevege seg rundt i rommet, og håndhilse på hverandre. (Det er derfor de skal holde kortet i venstre hånd.) Etter de har håndhilst, så kan den ene begynne å stille spørsmål om hva det er bilde av på kortet. Man kan ikke si hva man selv har. Målet er å finne den som har samme kort som en selv.
 3. Det er viktig å bare stille spørsmål som den andre kan svare ja eller nei på. Så man begynner f.eks. med å spørre: Har du bilde av en person?/Har du bilde av en ting? Hvis den som blir spurt svarer JA, kan den få stille et spørsmål. Er tingen mindre enn deg?
 4. Hvis den som blir spurt svarer NEI, så har man ikke det samme. Da går man videre og finner en ny person. Man håndhilser på den nye personen, og en stiller et spørsmål der svaret kan være JA eller NEI. Hvis denne konfirmanten svarer ja, så får den stille et nytt spørsmål. Hvis den svarer NEI, så går man videre til en ny person.
 5. Når de som har det samme bildet på kortet har funnet hverandre, så kan de snu kortene sine. På kortene er det spørsmål som hører sammen med bildet. De skal stille hverandre spørsmålene og snakke litt om det.

# Variant

Dette er også en fin øvelse for å dele i tilfeldige par hvis man skal gjøre en aktivitet etterpå der de skal være sammen i par.