Hopp til hovedinnhold

Bli kjent-intervju

To og to intervjuer hverandre, for så å presentere for resten av gruppa.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 1-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene blir kjent med hverandre, lærer alles navn og får vite litt om hver konfirmant. Alle får sagt noe foran hele gruppa.

# Du trenger:

 • Noe å skrive med
 • Ark
 • Spørsmålene – på ark eller via prosjektor/tavle.

# Forberedelse:

 • Printe ut arkene med spørsmålene
 • Evt lage noen nye spørsmål som er spesiallaget til din gruppe/kurssted/tema for dagen

# Slik gjør du det:

 1. Si til konfirmantene at hensikten med intervjuet er at de skal bli litt bedre kjent. De skal derfor intervjue en de ikke kjenner. Del konfirmantene inn i par.
 2. Konfirmantene gjennomfører intervjuet, først den ene og deretter den andre. Dette tar ca 15 minutter. Det er viktig at de noterer ned svarene på spørsmålene slik at de husker hva de skal si.
 3. Etter at alle er ferdig så skal konfirmantene presentere den de har intervjuet på rundgang. Alle skal velge ut 3 ting å si om den de har intervjuet. De kan få et par minutter til å forberede det de vil si. Du kan vise et eksempel: "Dette er Eline. Hun spiller trompet, hun har en katt og favorittgodteriet hennes er sjokolade."
 4. Hvis dette er en av de første kurskveldene så kan kursleder spørre litt om hva de har svart på spørsmålet om «hvorfor du har valgt humanistisk konfirmasjon».  Noen sier f.eks. at de er «agnostiker» og «ateist». Det kan være greit å bruke litt tid på disse begrepene.

# Tips: presentere i mindre grupper

Det er ikke sikkert at å presentere foran alle er det som gjør at de husker mest om de andre. Da er det sikkert mange som tenker mest på hva de selv skal si. Det går an å slå sammen to og to par og la de presentere for hverandre. Det kan være like effektfullt for at de skal bli kjent.