Hopp til hovedinnhold

De troende

Konfirmantene spiller at de er ledelsen i et verdensomspennende livssyn, og tar valg om verdensbilde, menneskesyn og etikk.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene lærer om livssyn ved å ta valg om verdensbilde, menneskesyn og etikk

# Du trenger

 • Spill-teksten
 • Lokale hvor konfirmantene kan sitte slik at de kan føre en plenumsdiskusjon
 • Tavle, flip over eller liknende der du kan skrive ned hva de bestemmer underveis
 • Eventuelt ekstra effekter som bakgrunnsmusikk, bånd, eller lignende for å bygge opp under fiksjonen

# Forberedelse

Sett deg godt inn i spillet på forhånd, siden opplegget er så omfattende så kan det skjære seg hvis kursleder ikke er godt nok forberedt.

Organiser rommet slik at konfirmantene lett kan føre en diskusjon og at du lett har oversikt og kan telle antall stemmer.

# Slik gjør du

 1. Hvis du har lyst og det passer slik: Sett stemningen fra konfirmantene kommer inn i rommet. Se under tips nederst.
 2. Du behøver ikke forklare eller innlede noe. Bare sørg for at de har funnet plassene sine, at du har oppmerksomheten og les innledningsteksten. Etter dette kan du åpne for spørsmål hvis du tror det er behov for det, sånn at du kan være sikker på at de har forstått konseptet. Du kan understreke at de ikke spiller "som seg selv", de må late som de er et medlem av ledelsen og tenke på det når de argumenterer og stemmer.
 3. Les det første dilemmaet. Du må nå bestemme om de skal diskutere a) i grupper/par først og så i plenum, b) bare i plenum eller c) bare i par/grupper før de stemmer. En fin tilnærming er å la dem diskutere i grupper først og så i plenum i begynnelsen, og så vurdere om man kan gå over til å ha bare plenumsdiskusjon etter hver dilemma etter hvert.
 4. Gi dem 5 minutter til diskusjonen. Etter 5 minutter, stopp diskusjonen og forklar at de skal stemme. Tell stemmene nøye. Skriv ned på tavle e.l. hva de kommer frem til.
 5. Hvor du går videre i spillteksten kommer an på hva de svarer. Gå til neste dilemma og gjenta prosedyren til du har spilt gjennom alle dilemmaene, eller de du får tid til. Husk å skrive opp hva de bestemmer seg for etterhvert.
 6. Ta en oppsummering der du går gjennom hva de har bestemt at de nå skal stå for, for eksempel: "Dere har altså bestemt at "De Troende" nå er et livssyn som mener at ... " Les avslutningsteksten.

Før du går videre til en diskusjon om spillet, så er det lurt å ha en liten debrief. Hva syntes de om dette? Var det rart eller vanskelig? Ble de oppgitte eller engasjerte underveis?

Så kan du ta en oppsummering og litt videre diskusjon av hvert dilemma. Der kan du knytte dette opp mot 3 knagger for livssyn: Verdensbilde, menneskesyn og etikk. Hvert dilemma kan knyttes til en av disse knaggene.