Hopp til hovedinnhold

DiskrimineringsQuiz

Quiz der konfirmantene prøver å skille ekte fra falske diskriminerende regler

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene lærer litt om hvordan ulike grupper har blitt diskriminerte, og blir mer bevisste på hvordan mennesker bør behandles som individer.

# Du trenger

 • Tenk på det!
 • Påstander til DiskrimineringsQuiz

# Forberedelser

Skriv ut eller på annen måte ha med påstandene til DiskrimineringsQuiz

# Slik gjør du

1. Se på bildet på side 136 i Tenk på det-boka. Snakk litt rundt bildet og les gjerne teksten under.

2. Forklar at damer ikke fikk delta i maraton på 60-tallet, at de fleste maraton som var åpne for at hvem som helst kunne melde seg på, lot kvinner få delta fra 70-tallet. Kan de komme på noe annet som enkelte grupper ikke har fått lov til å gjøre eller delta på? Her kommer konfirmantene gjerne med eksempler som at homofile ikke har fått gifte seg, segregeringen av svarte i USA, kvinners stemmerett osv.

3. Be alle konfirmantene om å reise seg og stille seg inntil en vegg i kursrommet med ryggen mot veggen. Det må være plass til at de kan gå fremover i rommet. Forklar at de nå skal gjette om en påstand er sann eller ikke. Hvis de gjetter riktig, så kan de ta et steg fram. Hvis de tar feil må de bli stående.

4. Du kan velge å sette konfirmantene i par som svarer sammen, eller at de svarer hver for seg. Si at du leser opp påstanden, så har de noen sekunder til å tenke seg om, og så teller du ned slik at alle svarer samtidig. Svaret kan for eksempel avgis ved at de rekker opp hånda hvis de mener påstanden er sann og holder hendene nede hvis de mener påstanden er falsk. Du kan også lage ark der det står «ekte» og «falsk» på motsatte sider, eller et rødt og et grønt kort/ark til hver person som de kan holde opp.

5. De som svarer riktig får ta et steg fram, mens de som svarer feil blir stående. Det kan være greit å si på forhånd at det er ren gjetting, og at det ikke er forventet at de skal klare å svare riktig.

6. Etter øvelsen kan konfirmantene sette seg igjen, og du kan snakke litt med dem om hvordan det gikk, og om de ble overrasket over noen av påstandene. Det som ofte går igjen er at det manglende kunnskap som har ført til at de diskrimineres. En av grunnene til at kvinner ikke fikk løpe maraton var at man trodde de ikke ville klare det, og at det var skadelig for damer. Det vet vi jo nå at bare er tull.

7. Øvelsen kan brukes som et utgangspunkt for en videre diskusjon om diskriminering av grupper. Den diskusjonen kan du lede i plenum, men for mange konfirmantgrupper vil det fungere best å dele konfirmantene i grupper og gi dem noen spørsmål å diskutere. Det kan være spørsmål som:

 • Hvordan tror dere det er å bli fortalt at dere ikke kan gjøre noe, basert på noe ved dere selv dere ikke kan styre? (Vis gjerne til eksemplene fra påstandene.)
 • Hvorfor finnes diskriminerende lover og regler? Hvem har laget dem? Har det noe å si hvem som har makten i et samfunn?
 • Tror dere at de som lager diskriminerende regler er rasister/sexister/homofober og ondskapsfulle med vilje, eller tror dere at de bare mangler kunnskap?
 • Hvordan kan man motvirke diskriminering?
 • Hvordan tror dere diskriminering viser seg i Norge i dag: på samfunnsnivå (at samfunnets regler diskriminerer mot grupper) eller på individnivå (mellom personer)?

Du kan gjerne legge til flere spørsmål selv.

7. Hvis du velger en gruppediskusjon så kan du ha en oppsummering i plenum, men det er også helt greit å la diskusjonen foregå i gruppene, og så gå videre etterpå.