Hopp til hovedinnhold

Diskusjonsspørsmål om identitet

Et sett med gode spørsmål rundt temaet identitet

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 1-15 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

 • Å gi konfirmantene bakgrunn og begreper for å reflektere og samtale om identitet.
 • Å støtte ungdommene i å forme sin egen identitet og bygge opp deres toleranse for andres

# Du trenger

 • Tavle
 • Noe å skrive på tavla med

# Forberedelse

 • Les bakgrunnsinformasjonen om temaet identitet.
 • Forbered hvilke av spørsmålene du skal fokusere på (det er veldig mange spørsmål i denne øvelsen, og det kan være en fordel å plukke ut et begrenset antall)

# Slik gjør du

1. Begynn med en innledning om temaet "identitet". Spør konfirmantene hva de forbinder med ordet identitet. Skriv opp ordet på tavla og lag tankestreker ut fra ordet som du fyller med konfirmantenes svar. (Hvis du har en gruppe som er litt "treig i starten" så kan du be de om å skrive ned et par ord på en papirlapp først, og si en eller to ting hver.)

2. La konfirmantene komme med sin forståelse av begrepet. Her er det ingenting som er feil, men det kan hende du må spørre/lede dem litt for å få de gode svarene.

3. Når konfirmantene har sagt det de vil si, kan du be la teksten bli stående på tavla resten av kurskvelden. Gå over til spørsmålene under og plukk ut de spørsmålene som du syns passer best til den retningen du har planlagt for kurskvelden. Du bestemmer selv om du ønsker å la konfirmantene diskutere i grupper, eller i plenum.

4. Mot slutten av diskusjonen / kurskvelden kan det være nyttig å gjenoppsøke de tankene de kom med helt i begynnelsen. Er det fortsatt enige i at dette handler om identitet?

# Forslag til diskusjonsspørsmål

# Hva er identitet?

 • Hvem har identitet: Mennesker, grupper, land, samfunn?
 • Hvem har gitt oss identiteten vår?
 • Hva er det som bestemmer hvem du er?
 • Er det andre som påvirker deg til å være på en spesiell måte?
 • Er den uforanderlig? Hvilke deler er i så fall uforanderlige?
 • Hvordan kommer din identitet til uttrykk?
 • Hvor mye av vår identitet må forandre seg før man er en annen?
 • Hva er "ditt ekte jeg"? Finnes det noe sånt?
 • Hva kjennetegner situasjoner hvor du føler at du kan "være deg selv"?
 • Hva gjør at vi ikke alltid står fritt til å være hvem vi vil i alle situasjoner?
 • Er livssyn en identitet?
 • Hva innebærer det å ha en identitet som humanist?
 • Hvor lenge ”varer” en identitet?

# Grensene for egen og andres utfoldelse av identitet

 • Har vi toleranse for ulik identitet?
 • Er det greit å skille seg ut
 • Hvem er man uten vennene sine?
 • Hvordan er det å stå alene når vennene dine ikke aksepterer hvem du er?
 • Hvordan er det å føle at man ikke passer inn i noen norm eller gruppe? Hva kan skje da?
 • Er det mulig å være annerledes på deres skole? Hva skal til for å skille seg ut? Har penger og status noe med dette å gjøre? Hva med legning, nasjonalitet og religiøsitet?

# Gruppeidentitet

 • Har vi som sitter i dette rommet noen felles identitet?
 • Hvilken grupper tilhører du? Er familien din en gruppe du tilhører? Fotballlaget? Et politisk parti? En nettarena av fiskeinteresserte?
 • Hvordan blir vår oppførsel preget av gruppene vi er medlemmer i?
 • Har du opplevd at ulike grupper stiller ulike krav til deg? Har du f.eks. venner fra ulike miljø? Har foreldrene og læreren din andre forventninger til deg enn vennene som du går på fest med? Viser du andre sider av deg selv når du er sammen med ulike folk?
 • Har du noen gang blitt utelukket fra en gruppe? Eller har du valgt å forlate en gruppe fordi du ikke hadde noe til felles med dem lenger?
 • Hvilke grupper kan du ikke forlate?
 • Har du opplevd å bli satt i en gruppe du ikke følte deg hjemme i?
 • Hvordan kan gruppeidentitet påtvinges og begrense individet?

# Internettidentitet

 • Har du en ”virtuell” identitet? Hva er epostadressen din? Hva forteller den om deg?
 • Har du noen gang gitt deg ut for å være noen andre på nettet?
 • Har du noen gang snakket med noen på nettet som ga seg ut for å være noen de ikke var?