Hopp til hovedinnhold

Etikktesten

En personlig og uhøytidlig «selvtest» med etiske dilemmaer.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Tung faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Å gi innsikt i hvordan ulike vinklinger til samme handling kan gi vidt ulike svar på hvorvidt noe er rett eller galt.
 • Å bevisstgjøre konfirmantene på sammenhenger i forbindelse med dette.
 • Å trene ungdommene i å vurdere etiske dilemmaer selvstendig og i grupper.
 • Å gi kursleder et utgangspunkt for å ta opp forskjellen mellom pliktetikk, sinnelagsetikk og konsekvensetikk, samt relevansen for denne nyanseringen.

# Du trenger

 • Ett hefte (med historier og spørsmål) per konfirmant.
 • Ett "fargekode"-ark per konfirmant
 • Minst ett eksemplar av hver analyse til hver gruppe.
 • Ett hefte og en analyse til deg selv.

# Slik gjør du

1. Du kan enten dele konfirmantene i grupper på tre-fire med mulighet for diskusjon, eller få konfirmantene til å sitte hver for seg uten å diskutere. Uansett, deler du ut et hefte til hver konfirmant. Videre er dette beskrevet med utgangspunkt i at konfirmantene sitter i grupper og diskuterer, men samtidig fyller ut individuelle svarark. Du bør presisere at de skal ta sjølstendige valg, og svare individuelt, sjøl om de sitter i grupper. Du styrer tiden ved å lese hver historie og tilhørende spørsmål, med passe tid til å besvare hvert spørsmål ut fra om de har dette som gruppearbeid eller sitter enkeltvis.

2. Fortell før de begynner, at de på slutten vil få en analyse av hvordan de i følge denne testen tenker om rett og galt. Men understrek at dette bare er en "moro-test", ikke en nøyaktig vitenskapelig test som slår fast at de nødvendigvis tenker på den ene eller andre måten. Dette er bare for gøy:)

Testen kan likevel si noe om hvordan de tenker akkurat her og nå. Kanskje de ville svart noe annet i morgen, kanskje dette er sånn de tenker generelt. Husk å si at det ikke finnes noen fasit. Vi har ingen fasit i verden på hvordan det er best å tenke om etikk, og derfor kan det ikke være noe rett eller galt på denne testen.

3. Du leser opp ei historie om gangen. Etter hver historie, skal de svare på tilhørende spørsmål; "ja" eller "nei".

4. Når du har gått gjennom alle historiene og alle har svart, deler du ut et fargekode-ark til hver. Gi dem beskjed om å telle opp antall gule, røde og grønne svar. De får analyser ut fra hvor mange de har av hver farge. Analysene er skrevet sånn at ingen kommer dårlig ut. Det er analyser også for de som har like mange av to farger. Del ut minst ett eksemplar av hver analyse på hver gruppe. Gi dem litt tid til å se på analysene som stemmer for dem. Dette kan gjerne munne ut i en pause, sånn at interesserte konfirmanter eventuelt kan lese mer i pausen.

5. Gå gjennom de ulike typene etikk. Dette kan gjøres enkelt eller mer i dybden. Det viktigste er at de forstår essensen i de tre vinklingene, at de får vite at alle mennesker vil bruke alle tre (for eksempel vil alle garantert ha fått både røde, gule og grønne svar), og at de skjønner verdien av å være bevisst på når man følger hva slags etikk, og etter hvilket mønster. Les deg opp på temaet Etikk og moral.