Hopp til hovedinnhold

Fire hjørner; "Hvem bestemmer?"

Konfirmantene tar stilling til hvem som egentlig bestemmer, og plasserer seg fysisk i et av rommets fire hjørner

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

 • Konfirmantene reflekterer over hvem som egentlig bestemmer i ulike sammenhenger
 • Konfirmantene skal reflektere over hva som ligger til grunn for hvordan vi tenker og handlinger.
 • Konfirmantene får innsikt i hva humanister legger til grunn for sine tanker og handlinger.

# Du trenger

 • Ark
 • Teip

# Forberedelse

Heng opp fire ark i fire hjørner der du tydelig har skrevet "Meg sjøl", "Venner/familie", "Eksperter/media (SoMe)" og "Samfunnet/demokratiet".

# Slik gjør du

1.      Start med en introduksjon:

"Nå skal vi gjøre en øvelse som heter fire hjørner, hvor dere skal ta stilling til noen spørsmål. Hvert hjørne representerer et svar. I denne øvelsen finnes det ikke noen fasit, og jeg veit heller ikke hva som er riktige svar. Jeg kommer til å stille noen spørsmål som handler om hvem som egentlig bestemmer over deg, dine valg og ditt liv. Spørsmåla kan også ha flere svar, og kan tolkes på ulike måter.  Jeg regner med at dere kommer til å ha ulike meninger og svar på spørsmåla. Det viktigste er at du sjøl tenker over din egen mening. Det er ikke meninga at vi skal komme fram til et endelig svar. Vi skal sammen gruble på disse spørsmålene, og lytte til hverandres ulike meninger."

2.      Presenter de fire hjørnene for gruppa. Lappene kan også tolkes og konfirmantene bør få mulighet til å forklare sin tolkning.

3.      Les opp spørsmåla, og still oppfølgingsspørsmål for å få i gang en diskusjon.

4.      Vær djevelens advokat, og få fram de ulike perspektivene. Prøv å få frem hva en humanist vektlegger i disse spørsmålene. Poenget er ikke å faktisk finne ut hvem som bestemmer, men reflektere over hvordan vi påvirkes av og tar stilling til ulike problemstillinger. 

Diskusjonene varer så lenge det virker som at mange nok av konfirmantene er engasjerte. Ikke bli stående og diskutere lenge med en "flinkis" dersom resten av gruppa er passive.

# Forslag til spørsmål

1.      Hvem bestemmer at du skal ta dette kurset?

2.      Hvem bestemmer hvem du kan være venn med?

3.      Hvem bestemmer hvem du kan forelske deg i?

4.      Hvem bestemmer hva som er vakkert?

5.      Hvem bestemmer hvem som er vakker?

6.      Hvem bestemmer menneskers verdi?

7.      Hvem bestemmer hva som er meningen med livet?

8.      Hvem bestemmer når det er greit å være lei seg?

9.      Hvem bestemmer hva som er sant?

10.  Hvem bestemmer hva som er en god handling?

11.  Hvem bestemmer hva du skal gjøre i ditt liv?

12.  Hvem bestemmer om du lever et godt liv?

13.  Hvem bestemmer om aktiv dødshjelp skal være lov eller ikke?

14.  Hvem bestemmer om det er rett eller galt å ta abort?

 

# Tips!

Du kan sjølsagt kutte ut eller legge til nye spørsmål.

Du kan også bytte ut ordlyden i spørsmålene med f.eks. «hvem finner ut av…», «hvem kan løse…», «hvem kan vite…» eller lignende, dersom det bidrar til at konfirmantene skjønner bedre hva det spørres om.