Hopp til hovedinnhold

Folkeskikk-ytringsfrihet-ulovlig

Konfirmantene sorterer utsagn utfra om de mener de er innafor folkeskikken, ytringsfriheten eller om de er ulovlige.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Gi konfirmantene trening i å tenke på hvor de ulike grensene for hva som er greit eller lovlig å ytre går.
 • Skape bevissthet om ytringsfrihet, og at det fins ulike «rom» mellom det som er 100 prosent innafor og det som er ulovlig.

# Forberedelse

 1. Skriv ut og klipp opp utsagnslappene. Du må gjerne bytte ut eller supplere med egne utsagn.
 2. Tegn opp følgende på tavle eller lignende: En stor oval sirkel hvor du skriver «Folkeskikken». En større oval sirkel utafor denne hvor su skriver «Ytringsfriheten». Utafor denne skriver du «ulovlig». (Dersom du ikke har tavle eller lignende tilgjengelig, kan du markere dette med lapper på bordet eller golvet. Da er det lettere å gjøre dette til en skala, der grensene mellom «Folkeskikken», «Ytringsfriheten» og ulovlig er angitt.

# Slik gjør du

 1. La konfirmantene sitte der de sitter etter forrige øvelse. (Hvis du skal gjøre dette på et bord eller på golvet, må konfirmantene ta plass rundt dette området).
 2. Spør konfirmantene om de forstår hva som menes med «Folkeskikk» og «Ytringsfrihet». Noen av konfirmantene vil sikkert komme med noen ok forklaringer på disse begrepene. Disse lar du stå for seg. Det er helt unødvendig av deg som kursleder å nå komme med en presis akademisk definisjon av disse begrepa. Du skal heller ikke nå fortelle konfirmantene hvor de juridiske grensene for ytringsfrihet går.
 3. Forklar at konfirmantene nå skal ta stilling til en del påstander. Du gi dem en advarsel om at du kommer til å bruke noen stygge ord, og si noen støtende ting.
 4. Les opp en og en lapp med utsagn på. Diskuter i plenum hvor konfirmantene vil plassere lappen (Hvis du bruker tavle, henges den på tavla, fra innerst «innafor folkeskikken» og utover. Dersom du bruker den liggende skala-varianten, legges lappen der konfirmantene blir enige om at den skal ligge.
 5. Ta deg god tid til diskusjon for hver påstand. Konfirmantene kan ha ulike oppfatninger om og perspektiver på hvor grensene går. Noen vil helt sikkert etter hvert trekke inn at både kontekst (for eksempel hvor og til hvem utsagnet blir framført) og aktør (altså hvem som sier dette) har mye å si. Dersom dette aldri kommer fra konfirmantene sjøl, kan du hinte litt om dette. Mange av utsagna befinner seg i gråsoner, og det er vanskelig å plassere dem. Understrek for kon
 6. Etter at alle utsagna er plassert, kan du lese opp straffelovens paragraf 185, om hatefulle ytringer (ligger vedlagt). Det er denne paragrafen som i all hovedsak setter grenser for ytringsfriheten.
 7. Ta en diskusjon med konfirmantene om de ønsker å flytte på noen av lappene. Er det noe ulovlig som har sluppet gjennom? Har de vært for strenge med noen?
 8. Som dere nå har oppdaga, er det en del utsagn som har havna utafor folkeskikken, men innafor ytringsfriheten. Utsagn som er både ufine og sårende mot andre mennesker, men som ikke er ulovlige å si. Spør konfirmantene om hvorfor det er viktig å ha dette rommet. Hvorfor skal det være lov å si sårende og slemme ting?

NB: Når § 185 blir lest opp, kommer det jo en slags «fasit». Det er viktig at dette ikke betyr at alle nyansene forsvinner, og at alle diskusjonene er over. Denne loven må fortsatt tolkes av mennesker, og det er fortsatt rom for ulike meninger om kontekst og hvor folk sine grenser for hva som er greit går. Disse nyansene blir ikke mindre interessante sjøl om vi har en lov som regulerer dette. Du kan også presisere at lover er laga av mennesker, og at de kan forandres av mennesker. Det er på ingen måte en evig sannhet hvordan denne lovparagrafen skal formuleres. Syns konfirmantene vi bør ha en sånn lov?