Hopp til hovedinnhold

Gla’bingo

Bli-kjent øvelse gjennom å spille bingo med ting som gjør oss glade.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Konfirmantene får tenke over hva i livet som gir dem glede, og bli kjent med andre konfirmanter.

# Du trenger

 • Bingoark
 • Penner
 • Tenk på det!

# Slik gjør du

1. Som introduksjon leser dere Arne Rusets dikt «Å leve» fra Tenk på det! (s. 15). Spør konfirmantene i plenum hva de tror dikteren mente. Hva mente forfatteren med at siden orgelet likevel sto der, så kunne man spille litt på det?

2. Gi konfirmantene hvert sitt bingo-ark (se materiell). Dette skal de fylle ut med 9 personlige ting som gir dem mye glede i livet. Dette kan være små og store ting, både aktiviteter, gjenstander og personer. 

3. Når alle har fylt ut alle de nummererte rutene, ber du dem reise seg. Konfirmantene får høre at dette er et bingo-ark, og at de skal prøve å score 3 på rad. Dette gjør de ved å hilse på en ny konfirmant i rommet, og be dem lese to ruter (ved for eksempel spørre «kan du lese rute 5 og 9»). 

4. Dersom konfirmantene har noen av rutene til felles, for eksempel at begge har skrevet «ferie», «godteri» eller «hunden min» på hvert sitt ark, får de sette kryss på denne ruten. Det er greit hvis det ikke er helt likt, men det må være ganske likt. For eksempel hvis to konfirmanter har skrevet to forskjellige filmer som gjør dem glade, kan du godkjenne det fordi det begge gangene går under kategorien "filmer". Etter at de har fått høre 2 ruter, må de hilse på en ny konfirmant, og slik sørger du for rotasjon i rommet! 

5. Når en konfirmant har fått 3 på rad, roper hen «bingo!». Hvis dette går fort, kan du be dem fortsette, slik at flere får bingo, gjerne flere steder på arket. Pass på at konfirmantene går rundt og hilser på forskjellige ungdommer, og vent med å avslutte til de har fått god nok tid til å hilse på de fleste. 

6. Dersom ingen får bingo, kan du si at de må være litt snillere mot hverandre, og godkjenne så lenge de har noe som ligner.

7. Som en liten avrunding kan du be dem tenke på diktet igjen og se på bingobrettet sitt. Hva av det som står der vil gi dem glede, selv om livet for øvrig ikke er perfekt? Er det noe av det som står på brettet deres som vil kunne hjelpe dem til å ha det bra i livet?