Hopp til hovedinnhold

Grottemetaforen

Diskusjonsopplegg om hvordan en gruppe ser på verden og løser utfordringer.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  40-60 min
 • 25+-15 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Tung faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Gjøre konfirmantene bevisste på grunnlaget for religion og overtro, oppmuntre til respekt for ulike livssyn og refleksjon rundt utfordringene knyttet til en slik respekt, samt stimulere til debatt og tenkning rundt rettferdig fordeling

# Du trenger

 • Hefte og spørsmålsark. To hefter per fjerde konfirmant.
 • Konvolutter
 • Tre A4-ark
 • En penn
 • En saks per fjerde konfirmant.

# Slik gjør du

 1. Del konfirmantene inn i grupper på tre-fem. Hver gruppe får et par hefter med tegneserien, to spørsmålsark, en konvolutt de skal skrive navnene sine på (ev. også navn på gruppa), en penn, tre blanke A4-ark og en saks.
 2. Konfirmantene setter seg nå i gruppene og leser tegneserien høyt på gruppa. Det går også an at kursleder leser tegneserien høyt før de setter seg i grupper. I så fall må heftet deles ut i forkant og i nok eksemplarer til at alle konfirmantene har mulighet til å følge med på tegningene underveis.
 3. I grupper går konfirmantene nå gjennom de spørsmålene de selv ønsker. Hvert spørsmål refererer til tegningen med samme tall (spørsmål 1 hører til tegning 1, osv.). Unntaket er spørsmålene under streken, som er generelle. Kursleder kan gjerne anbefale noen av spørsmålene på forhånd.
 4. Hvert spørsmål gruppa svarer på, skal besvares på en egen lapp og markeres med riktig nummer. Størrelsen på lappen avgjøres av plassen de trenger for å svare. Dette er grunnen til at de har ark og saks.
 5. Alle svarene skal puttes i gruppe-konvolutten og leveres til kursleder når øvelsen er over.
 6. Kursleder bestemmer hvor lang tid konfirmantene skal få før man samler inn svar og går til pause.
 7. Etter en liten pause (anbefales) kan man hvis ønskelig diskutere i plenum. Dette kan gjøres på en rekke måter, f.eks. ved bare å ta en fri debatt om likhetene mellom historien og vår virkelighet. Hvis man ikke ønsker plenumsdiskusjon, kan man f.eks. henge opp alle lappene fra konvoluttene i grupperommet i pausen, så konfirmantene får sett hva andre har svart. Det går også an å avslutte opplegget etter at gruppearbeidet er ferdig.
 8. I løpet av gruppearbeidet lønner det seg at kursleder går rundt og prater litt med hver gruppe og gjør dem oppmerksom på at historien er en metafor på vår virkelighet. F.eks. opplever menneskene i grotten at folk forsvinner i løse luften. For konfirmantene kan det være vanskelig å dra parallellen til dødsfall i vår verden, og det er lurt å be dem forestille seg hvordan dødsfall har måttet fortone seg for tusener av år siden, før vi visste alt det vi vet nå.

# Tips!

Dette kan være en krevende øvelse for konfirmantene. Gruppa bør være klar for å reflektere over dype ting, og man kan gjerne ta det litt seint i kurset. Hvis man ønsker å bruke den tidlig i kurset, kan man f.eks. lese tegneserien høyt for dem (mens de følger med på bildene) og så ha klippet opp lapper med alle spørsmålene og trekke fra en hatt og ta høyt ett og ett spørsmål i plenum innenfor tidsrommet man har satt av, da blir det mindre skole og mer spennende og spesielt for hvert spørsmål gruppa skal behandle.