Hopp til hovedinnhold

Har religions­friheten grenser?

Konfirmantene tar stilling til hva de synes er greit i religionsfrihetens navn.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 1-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Å la konfirmantene til å reflektere rundt grensene for religionsfrihet. Selv om noe er en menneskerett på papiret kan det være praktiske utfordringer rundt å leve ut rettigheten.

# Forberedelser

 • Skriv ut "religionsdilemmaer". Legg gjerne til eller erstatte med dilemmaer du kommer på selv. Kanskje en sak er spesielt aktuell i nyhetene nå for tiden, og du ønsker å ha et opplegg rundt det?
 • Før øvelsen, for eksempel i pausen eller før kursstart, henger du opp 4 ark på veggen eller på gulvet, hvor det står: «1: Helt enig!», «2: Litt enig…», «3: Litt uenig…» og «4: Helt uenig!». Disse skal brukes som en skala, og du kan enten ha de i hvert hjørne av kursrommet, eller på en linje bortover, ettersom hvordan kursrommet ser ut og hvor mange konfirmanter dere er.

# Slik gjør du

Menneskerettighetene er tydelige på at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av religiøs tilhørighet. Men hvordan er dette i praksis? Betyr det at alle religiøst begrunnede praksiser må godtas?

1. Les teksten «Religionsfrihet» i Tenk på det! (s. 70) sammen med konfirmantene. Hva sier forfatteren om religionsfrihet? Hør med konfirmantene om det er noe de er enig eller uenig med i teksten.

2. Repeter første del av siste avsnitt: «Det finnes neppe noen som er for at alt som har med religion å gjøre skal være lov. Det finnes neppe heller noen som vil forby folk å tenke eller tro hva de vil. Alle vil være et sted imellom. Hvor står du?», og si at nå skal konfirmantene få kjenne litt på hvor de står i forskjellige spørsmål om religionsfrihet.

3. Be dem reise seg, og si at for hver påstand du leser, skal de flytte seg i kursrommet ettersom de har lyst til å stå på:

 • Helt enig!
 • Litt enig…
 • Litt uenig…
 • Helt uenig!

4. Les så påstandene på påstandsarket (som ligger under materiell). Etter at du har lest en påstand, velger du ut noen av konfirmantene som du spør hvorfor står der de står. Utfordre dem til å begrunne meningene sine. Etter å ha hørt med noen fra ett synspunkt, velg en som står et annet sted, og som kanskje tenker noe helt annet. Det er fint hvis konfirmantene kan svare på hverandres argumenter og diskutere seg imellom. Oppfordre gjerne til en debatt, og still undrende og oppklarende spørsmål til det de sier.

# Tips: hvordan moderere uten negativ stemning

Dette er et tema der du som debattleder og moderator av aktiviteten har en spesielt viktig rolle. Det er bra hvis konfirmantene blir engasjerte, men hvis flere av konfirmantene er særdeles kritiske til religion, kan dere risikere at utvikler seg en stemning der dere snakker unyansert og negativt om religion og religiøse skikker. Dette er ikke i tråd med målsetningen for våre humanistiske kurs. Hvis en slik negativ stemning utvikler seg, er det viktig at du som kursleder bidrar til å få frem andre og motstridende synspunkter, slik at konfirmantene bedre kan forstå hvorfor ulike mennesker har andre holdninger og verdier enn dem selv. Det er selvfølgelig greit å være saklig kritisk, men hjelp til slik at debatten rundt påstandene er nyanserte og respektfulle.