Hopp til hovedinnhold

Heltinner og helter

Hvem er konfirmantenes helter og forandres de over tid?

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Høyt tempo
 • 👋
  Mye bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

Konfirmantene tenker over hva som er verdt å se opp til og strebe etter, og tenker over at idealer er samfunnsskapte.

# Du trenger

 • Tavle/flip over
 • Ark, penner
 • Tenk på det!

# Slik gjør du:

1. Den første delen av denne oppgaven er en stafett. Del konfirmantene inn i 2 til 4 lag. Heng opp store ark eller del inn ei tavle/whiteboard slik at konfirmantene har plass til å skrive.

2. Still hvert lag på rekke like langt unna tavla/arkene. Gi hvert lag et egnet skriveredskap. Forklar at de skal ha en liten konkurranse, der det er om å komme på flest helter og idoler. De skal løpe fram til tavla, skrive navnet på noen som er en helt eller et idol, enten som de selv ser opp til eller noen de tenker at er en helt i dag.

De får poeng for alle de klarer, eller hvis du vil gjøre det litt vanskeligere, så får de et poeng for helter som andre har og to poeng for helter som ingen av de andre lagene har.

3. Når konfirmantene har satt seg igjen, kan du lese opp noen av navnene. Be konfirmantene komme med adjektiv som beskriver disse heltene. Hvis helten er en fotballspiller, så holder det ikke å beskrive hen som «god til å spille fotball», de må også komme med adjektiv som tøff, kul e.l. Skriv gjerne adjektivene ved siden av navnet.

4. Spør konfirmantene litt om hva som skal til for å bli en helt i Norge i dag. Synes de at det er gode kvaliteter som løftes frem? Er det noe problematisk med hvem som er forbildene våre? Er det noen av egenskapene heltene har som de synes er bra, som de selv ønsker å ha? Er det de samme adjektivene uavhengig av kjønn? Du kan også gjerne spørre om jentene har skrevet ned noen mannlige helter og om guttene har skrevet ned noen kvinnelige?

5. Les sitatet om kvinnelangrenn i Tenk på det! (s. 137). Snakk litt rundt sitatet, spør gjerne litt rundt hvordan kommentatoren mente kvinner burde være (og for hvem) kontra hva de selv ønsket å være og gjøre.

6. Del konfirmantene inn i grupper, og gi dem et eller flere av følgende spørsmål til diskusjon:

Holdninger i endring:
Holdningene til kvinnelige idrettsutøvere har endret seg siden 50-tallet. I dag er det helt ok å gå fort på ski uten å tenke på om «make up’en er i orden».

 • Hva er de viktigste grunnene til at dette har forandret seg?
 • Nevn én ting som er OK eller ikke OK i dag, som dere tror vil forandre seg i fremtiden?
 • Kan dere nevne måter vi kan påvirke holdningene i samfunnet vårt?

Gode forbilder

 • Hvilke av dagens forbilder synes dere ikke egentlig burde være et forbilde? Hvorfor?
 • Er det noen i dagens samfunn dere synes burde bli trukket oftere frem som forbilder?
 • Nevn de tre viktigste kvalitetene dere mener et forbilde bør ha.

Deres personlige forbilder

 • Tenk på listen dere skrev. Hvor mye påvirker disse menneskene livene og valgene dere tar?
 • Er denne påvirkningen positiv?
 • Tror dere deres lister med helter og forbilder kommer til å se lik ut om 10 år? Hvilke forandringer kan dere se for dere?

7. Hvis du vil kan du ta en oppsummering i plenum, men det er også helt greit at de bare diskuterer i gruppene, særlig hvis du har en gruppe med mange konfirmanter.