Hopp til hovedinnhold

Humanismekortspill

Et lagspill der konfirmantene avgjør om en påstand om hva humanister mener stemmer.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  40-60 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene får vite litt mer om hva humanister mener.

# Du trenger

 • Et sett med kort per gruppe. (Merk at filen under materiell er lagt opp til tosidig print.)
 • Et eksemplar av påstandene og fasit som du skal bruke selv.
 • Nok plass til at hver gruppe kan ha plass rundt et bord

# Slik gjør du

 1. Konfirmantene skal sitte sammen i små grupper på 3 til 5. De bør sitte rundt et bord.
 2. Hver gruppe får en bunke med kort.
 3. Målet med spillet er å beholde flest mulig kort der påstanden er sann, og ha færrest mulig kort der påstanden er uriktig.
 4. Gruppa spiller sammen som et lag. Det betyr at det er gruppa sammen som blir enige om hvilke kort de skal beholde. De får poeng for de kortene de sitter igjen med til slutt som er riktige. De konkurrerer mot de andre gruppene om hvem som får flest riktige.
 5. Forklar at de skal trekke to kort, lese hva som står på dem og legge dem med tekstsiden opp.
 6. De skal nå velge et av kortene de vil beholde, og et kort de vil legge bort. De vil forsøke å beholde de kortene med en sann påstand og legge bort kortene med en usann påstand.
 7. Til kursleder: Det er tilfeldig hvilke to kort de snur. Det betyr at de kan få to kort der begge påstandene er sanne eller to kort der begge påstandene er usanne. Det er elementet av flaks/uflaks i spillet. Hvis de mener begge er sanne eller begge er usanne må de likevel velge et. De får en ny sjanse senere i spillet.
 8. Når de har trukket alle kortene, så sitter de igjen med to bunker. Den de vil beholde, og de kortene de har valgt å legge bort. De må underveis holde kontroll på de to bunkene.
 9. Bonus! Nå får de velge inntil 3 kort fra den bunken kort de har valgt å beholde, som de kan bytte mot kort fra den andre bunken. Det foregår slik: De velger et kort fra bunken de har beholdt som de tror har en usann påstand, og som de vil bytte bort. De må stokke bunken av kort de har valgt bort. Så trekker de et kort fra bunken de har valgt bort. Hvis de velger å bytte, så MÅ de beholde det nye kortet de trekker. Her er det altså ren flaks. (Det kortet de har hatt og velger å bytte bort kan legges ut, og ikke inn i bunken, sånn at de ikke risikerer å trekke det samme kortet på nytt.)
 10. Etter at de har byttet 0, 1, 2 eller 3 kort, er det på tide å telle opp poeng. Her må du bruke fasiten under materiell til å gå gjennom svarene. Noen av svarene er veldig åpenbare, andre kan kanskje du som kursleder forstå litt annerledes. Fasiten er til hjelp for deg, og du kan bruke egen vurderingsevne også.
 11. Gruppa får 1 poeng for hvert kort de har med en sann påstand. Hvis du ønsker kan de også få minuspoeng for hvert kort de har med en usann påstand.

Det kan bli temperatur av konkurranse, så det kan være fint å ta en liten oppsummering etterpå om hvordan spillet var, hvordan deres opplevelse var. Til sist kan du høre om det er noen av påstandene de ble nysgjerrige på, ikke forsto eller bare har lyst til å snakke mer om.