Hopp til hovedinnhold

Humanistisk mosaikk

Konfirmantene sitter og tegner humanistiske enkeltverdier, og setter dem sammen til en flott mosaikk

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

 • Konfirmantene reflekterer hvordan enkeltverdiene i humanismen står sterkt aleine, men sammen skaper humanismen
 • Får et ca. overblikk over de viktigste enkeltverdiene som inngår i humanismen, litt lettbeint drodling om hvordan de hører sammen,  og hvordan summen av enkeltdelene utgjør humanismen.

# Du trenger

 • Ark
 • fargeblyanter, penner eller lignende
 • Teip

# Slik gjør du

 1. Be konfirmantene sette seg på golvet i en tett sirkel.
 2. Spør om de veit hva en mosaikk er. Vis gjerne et eksempel, og forklar at en mosaikk er et bilde som består av mange små deler.
 3. Fortell at humanismen består av mange forskjellige enkeltdeler, og at dere nå skal lage en humanistisk mosaikk. Alle konfirmantene skal lage hver sin del av mosaikken.
 4. Be alle konfirmantene snu seg mot venstre, mens de blir sittende i sirkelen. Del ut ark, penner og ev. fargeblyanter.
 5. Forklar at de nå skal tegne hver sin tegning (på hvilken måte de vil), som symboliserer en konkret viktig humanistisk verdi. De skal bruke ryggen til hverandre som underlag.
 6. Del ut en slik verdi (fra den vedlagte lista), til hver konfirmant. Plukk ut de du mener er viktigst, de får ikke velge sjøl. Dersom dette ikke er begreper dere har brukt tidligere på kurset, bør du nok gi en kort forklaring på flere av dem.
 7. De får 10 minutt til å tegne tegninga. Sett gjerne på noe koselig bakgrunnsmusikk, mens de tegner. Hvis du vil kan også bruke tida mens de tegner til å forklare humanisme: https://www.human.no/kurskassa/temaer/livssyn-og-humanisme
 8. Velg ut en egna vegg hvor alle tegningene skal henges opp.
 9. Be sirkelen om å bli en hestesko, med åpninga mot veggen.
 10. Velg ut en konfirmant og spør hvilken verdi hen hadde. Be hen vise de andre og forklare.
 11. Deretter skal hen få henge denne hvor hen vil på veggen.
 12. Gjenta dette med alle konfirmantene. Når de henger opp tegninga si, kan de henge den hvor de vil, så lenge den berører en eller flere av de andre tegningene.

# Spørsmål til lettbeint diskusjon etterpå

 • Er dette humanisme dere?
 • Er det noe som mangler?
 • Er det noe vi kunne fjerna?
 • Hvordan henger de forskjellige enkeltdelene sammen?
 • Påvirker de hverandre?

# Liste med humanistiske verdier

 • Likeverd
 • Menneskeverd 
 • Medmenneskelighet
 • Mennesket i sentrum
 • Tru på vitenskap
 • Frihet til å ta egne valg
 • Etikk
 • Menneskerettigheter
 • Kritisk tenkning
 • Ytringsfrihet
 • Demokrati
 • Fornuft
 • Solidaritet
 • Livet før døden
 • Sekulært livssyn
 • Respekt
 • Erfaring
 • Ansvar for egne handlinger
 • Frihet
 • Fellesskap
 • Ikke forutbestemt mening med livet