Hopp til hovedinnhold

Hva går du med på?

Konfirmantene lever seg inn i et fantasi-scenario hvor de må tenke gjennom hvilke friheter de er villig til å ofre for å "fikse verden".

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  40-60 min
 • 1-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Reflektere rundt hva man er villig til å gi fra seg for å oppnå store resultater
 • Kjenne etter hvor viktige de personlige frihetene er for oss

# Du trenger

 • Lokale med mulighet for å vise PP på litt stor skjerm. Ideelt sett skal du også kunne spille av bakgrunnsmusikk
 • Utskrift av manuset (historia med alle scenariene)

# Slik gjør du

(Denne framgangsmåten vil gi mer mening dersom du leser gjennom manuset, så begynn gjerne med det)

 1. Sett på bilde 1 fra PP-presentasjonen, og begynn å lese fra manuset. Dette er enkelt lagt opp slik at du bare kan lese opp manuset som er knytta til de ulike slidene "PP1" er teksten som hører til det første bilde. Du må selvfølgelig gjerne lese på din egen måte, og endre på visse formuleringer
 2. Når du kommer til bilde 3, setter du på alien/cyberspace-aktig musikk. Dette er ikke superviktig, men bidrar virkelig til å sette stemninga.
 3. Når du kommer til bilde 6, skal du som du ser forklare at konfirmantene skal ta stilling til 11 krav, som er nødvendige for at romvesena skal kunne gjennomføre reformene sine. Konfirmantene har muligheten til å avvise tre av disse. Aviser de (altså gruppa, gjennom anonym avstemning) mer enn 3, vil det ikke være mulig å gjennomføre disse reformene.
 4. Fra bilde 7 til bilde 17, skal du gå gjennom krava, ett og ett, med påfølgende anonym avstemning. Her gjelder det at du som leder øvelsen er tydelig på hvilket krav i rekka vi er på, når de skal lukke øya, når de skal stemme, når de kan åpne øya igjen osv. Skriv ned resultatet etter hver avstemning. Knapt flertall vinner.*
 5. Etter at alle krava er stemt over, skrur du av aliens-musikken, og ser over resultatet. Du går gjennom et og et krav og avslører at de takka ja til det, men nei til det, osv.
 6. Tell over, og avslør for gruppa hvor mange krav de avviste
 7. Avviste de mer enn 3 krav, leser du Scenario 1 (knytta til bilde 18). Avviste de 3 krav eller mindre, leser du Scenario 2 (knytta til bilde 19). Det vil antagelig bli et ønske om å også få høre den andre historia. Etter å stå imot litt, kan du gi etter for dette presset:)**

*NB: Dette er en "opplevelsesøvelse". For en gangs skyld, er det IKKE lagt opp til heseblesende diskusjoner. Konfirmantene skal få lov å sitte i stillhet og kjenne på dette sjøl. Alt trenger ikke være "debattklubben" heller:) Dersom de lurer på noe, enten om de ulike krava eller gangen i dette, kan du sjølsagt svare på det, men ikke legg opp til diskusjon her. Stå i opplevelsen.

**NB2: Nå er det nok fristende for de fleste kursleder å sette i gang en stor debatt. Prøv å ikke gjøre det. La denne få leve litt fritt i konfirmantenes hoder, uten at alt blir drøfta og satt ord på. For en gangs skyld