Hopp til hovedinnhold

Hvem er slemmest?

Konfirmantene avgjøre hvem som er slemmest og snillest i en historie.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-15 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

# Du trenger

 • Historien (Ta den med på ark, eller lær den utenat) - Under materiell finner du ulike historier. Velg en.
 • Kritt/tusjer til å tegne på tavla med (gjerne i farger)
 • Ark og penner til konfirmantene

 

# Slik gjør du

1. Det er tre forskjellige historier du kan bruke (se vedlegg). Velg selv om du vil bruke alle, eller kun en (avhengig av hvor lang tid du vil bruke).

2. Fortell historien mens du illustrerer den på tavlen. (Det kan være lurt å lære seg historien, så du kan fortelle i stedet for å lese opp, det er mer inspirerende)

3. I historiene er navnene uthevet. (Pass på at ingen av konfirmantene heter det samme som personene i historien, da må du finne på noen andre navn.)

4. Mens du forteller historien tegner du et bilde av situasjonen og alle personene på tavla, slik at det blir oversiktlig og lett å huske for konfirmantene, og alle husker hvem som er hvem.

5. Eksempel på hvordan du går frem når du forteller og tegner. 

 • Tegn en gutt: Her er en gutt, hva heter han? Skriv navnet konfirmantene foreslår under tegningen.
 • Litt lengre bort tegner du en jente: Her er en jente, hva heter hun? Skriv navnet under.
 • Fortell at de er kjærester og bor på hver sin side av en elv. Tegn elva. Fortell om broen. Tegn broen. Fortell at broen er ødelagt og kluss over broen igjen. Tegn fergemannen og båten hans når du kommer til ham osv.

6. Når du har fortalt historien ber du konfirmantene tenke gjennom hver for seg hvem de synes gjør det verste i denne historien. Alle i historien gjør kanskje noe som ikke er helt bra. (Del ut papirlapper og penner slik at de kan notere ned hva de mener.)

7. Når de har tenkt på det en stund deler du dem inn i grupper med 3-5 personer i hver gruppe. Gruppene skal bli enige om en liste over hvem som er verst, nest verst osv ned til den som er minst ille.

8. Når alle gruppene har fått satt opp en liste kan du skrive opp på tavlen hva de er kommet frem til. Sett f.eks. plasseringen i listen ved siden av personen i tegningen.

9. Der det er store forskjeller eks. en gruppe har personen på første plass og en annen gruppe har personen på 5. plass er det et godt utgangspunkt for en plenumsdiskusjon. Hvorfor har gruppene prioritert som de har gjort?

10. Utfordre konfirmantene til å komme med andre argumenter enn å ramse opp hva personen har gjort. Alle gruppene har hørt den samme historien, likevel prioriterer de forskjellig.

# Plenumsdiskusjonen

Verdikonflikt

 • Klarer dere å bli enige? I så fall har dere like verdier i denne saken. Hvis dere ikke blir enige, er det verdikonflikter til stede. Kan slike verdikonflikter bli et problem i hverdagen, f.eks. på skolen, blant venner på arbeidsplassen, i forhold til foreldre osv.? Hva går verdikonflikten ut på? Klarer dere å finne ut hvilke verdier det er snakk om?

Typer etikk

 • Hvilke typer etikk utviser de forskjellige personene i denne øvelsen? Utviser noen her Pliktetikk? Konsekvensetikk? Sinnelagsetikk?

Kjønnsroller og likestilling

I historien om fergemannen kan dere tenke dere at vi byttet kjønn på alle personene i historien.

 • Ville det endre plasseringene i forhold til hvem som er verst?
 • Er en mor som ikke gir råd til sin datter verre enn en far som ikke gir råd til sin sønn?
 • Er en dame som har sex med en fergemann for å møte kjæresten sin verre enn en gutt som har sex med en fergedame?
 • Hvorfor er det forskjeller?

Konfirmantene vil ofte endre sin mening totalt når personene bytter kjønn i denne historien. Du kan også prøve dette med en av de andre historiene, men det er ikke sikkert du får like stor effekt.