Hopp til hovedinnhold

Hvem overlever isødet?

Konfirmantene velger hvem som blir reddet og overlever isødet.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-15 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

# Du trenger

 • Ark med beskrivelse av alle personene til hver konfirmant (se vedlegg)

# Slik gjør du

1. Del konfirmantene inn i grupper (maks fem personer per gruppe) og fordel de rundt i rommet slik at de kan diskutere uforstyrret.

2. Fortell konfirmantene at de skal ta noen vanskelige valg. Først skal de velge selv, deretter så skal de bli enige i gruppene. Del ut arkene til alle konfirmantene og les deretter opp teksten for alle. Gi beskjed om at alle konfirmantene først skal bruke 3 minutter på selv å bestemme hvem de syns skal reddes. Etter det så har de 10 minutter på å bli enige i gruppa. Konfirmantene må kunne argumentere hvorfor de har valgt som de gjorde. De får ikke lov til å trekke lapp om hvem som skal være med, de må faktisk ta et valg. Be gruppa om å velge en talsmann til å legge fram gruppas valg når de er ferdige.

3. Mens gruppene diskuterer så kan du skrive opp alle personene på tavla slik at det er lett å holde oversikten når konfirmantene legger fram hvem som har blitt valgt. Etter hvert som de leses opp så kan du sette en strek ved de som blir valgt. Til slutt er det lett å se hvilke som er valgt av flest.

4. Når gruppene er ferdig å diskutere så legger hver gruppe fram hvem de har valgt og kommer med sine argumenter. Du holder oversikten på tavla.

5. Når alle gruppene har lagt fram sine valg så er det tydelig hvem som har fått flest og færrest «stemmer». Spør konfirmantene om hva de syns om resultatene. Du kan også få i gang diskusjonen med å spørre noen av spørsmålene under.

6. Oppsummer aktiviteten med å si at dette selvsagt er en ekstrem og usannsynlig situasjon, men at det er to viktige poeng med den. For det første så der alle mennesker like mye verdt uansett, og det skal være en umulig øvelse og velge mellom det ene eller andre. For det andre så er det viktig å kunne argumentere for sine valg, samme hvor vanskelige valget er, eller hvor usannsynlig situasjonen er.

# Spørsmål til diskusjon

 • Brukte dere lang tid på å bli enige?
 • Hvem var det mest vanskelig å bli enige om?
 • Hvorfor var det vanskelig å bli enige?
 • Satte du din egen plass i bilen til disposisjon?
 • Ville det vært enklere om hele gruppen som var på vidda i fellesskap fikk bestemme hvem som skulle dø og hvem som skulle leve?

# Tips!

Settingen kan fint byttes ut i denne aktiviteten. I tillegg går det fint an å begynne diskusjonen i gruppene, altså ikke at hver konfirmant selv skal lage en rangering.